artwork

Yapı Kredi sürdürülebilir dönüşüm için sınırları kaldırıyor

1 sene önce

0

2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri‘ne (UN PRB) kurucu imzacı olarak katılarak sürdürülebilirliğe yön veren bankalar arasında yer alan Yapı Kredi; sürdürülebilirliği tüm kapsamıyla ele alıyor ve yaptığı çalışmalarla da bunu kanıtlayarak tüm sektörler için rol model bir kurum haline geliyor. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerini ve hedeflerini detaylandıran banka, toplumu bilinçlendirmeyi sürdüreceğini de vurguluyor.

Sadece ekonomik gelişim adına değil; topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için sınırları kaldıran Yapı Kredi, sürdürülebilirlik stratejisini ortak değer yaratmaya dayandırıyor. Tüm çalışmalarını bu doğrultuda planlayıp yöneten Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik yolculuğu, 2011 yılında ilkini hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun yayımlanmasıyla resmi olarak başladı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2014 yılında hayata geçmesiyle birlikte tüm banka genelinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar daha da hız kazandı. Aynı yıl içinde sürdürülebilirlik konularından sorumlu Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu. Yıllar içinde sürdürülebilirlik kapsamında kurumsal politika ve stratejilerini geliştiren Yapı Kredi; ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim faktörlerinin hepsini bütüncül bir şekilde ele alıyor. Sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla bankacılık sektörü ve ülkemiz için örnek kurum kimliğini senelerdir başarıyla taşıyor.

Ulusal ve uluslararası taahhütlerle sürdürülebilirliği destekliyor

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inanan Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında kurumsal politika ve stratejilerini geliştirirken, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Pek çok ulusal ve uluslararası girişimin içinde yer alan Yapı Kredi, 2017 yılında kurucu imzacı olarak yer aldığı Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi ile önemli bir adım attı. Böylece yalnızca operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerini değil, aynı zamanda kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri yöneteceğini de taahhüt etmiş oldu.

2019 yılında sürdürülebilirliğe yön veren bankalar arasında yer alarak Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne (United Nations Principles of Responsible Banking-UN PRB) kurucu imzacı olarak katılan banka, prensipler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma alanındaki etkisini ölçüyor, girişimin çalışma gruplarında bulunuyor ve etkisini yönetmeye yönelik aksiyonlar alıyor. 2021 Ocak ayı itibarıyla tüm dünyada İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) tavsiyelerini destekleyen şirketler arasında yerini alan Yapı Kredi, ayrıca Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü de verdi. Bununla birlikte çevre yönetimi alanında Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetiminden sorumlu yöneticilerinin oluşturduğu Koç Topluluğu Çevre Kurulu’nun bir üyesi olarak topluluk seviyesinde strateji ve politika geliştiriyor. Bu kapsamda, Genel Müdürlük ve yurt içi iştirak binalarında ISO 14001 standardı sertifikası güvenceli çevre yönetim sistemini uyguluyor. Banka, tüm operasyonlarının sera gazı salımlarını ISO 14064 uluslararası sera gazı raporlama standardı gerekliliklerine uygun olarak hesaplayarak raporluyor.

Aynı zamanda gezegenimizin geleceği için atıkları sıfırlamaya devam eden Yapı Kredi, Bankacılık Üssü’nden sonra Genel Müdürlük binasıyla da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü. Sıfır Atık Projesi kapsamında bankanın tesislerinde; sınırlı olan doğal kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların kaynağından ayrıştırılması ve atık azaltımı çalışmaları yapılıyor.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde yapmış olduğu başarılı çalışmaların bir sonucu olarak Yapı Kredi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endekslerinde, FTSE Russel’ın şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını ölçen FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyor.

Koç Holding liderliğinde sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor

Ana hissedarı Koç Holding’in, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda Koç Topluluğu Şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik seferberliğine katılan banka, bu doğrultuda çeşitli taahhütler verdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına kadın haklarını korumak ve eşitliği sağlamak için tavizsiz bir duruş gösteren Yapı Kredi, rol model bir kurum olmanın verdiği sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor.

Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak sektörel, uluslararası ve Türkiye ortalamalarının üstünde bir performans sergileyen Yapı Kredi, 2021 ve 2022 yıllarında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) girdi. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor. Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dâhil olabiliyor.

Yine Koç Holding liderliğinde, tüm Koç Grubu şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen Karbon Dönüşüm Programı kapsamında Yapı Kredi’de, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların hesaplanması ve azaltılması için gereken hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışıyor. Bu proje kapsamında, Koç Grubu genelindeki ortak hedef olan 2050 karbon nötr hedefine ulaşabilmek amacıyla kredi portföyünden kaynaklı emisyonları zaman içinde azaltmak için portföyünün geçiş süreciyle ilgili stratejiler ortaya koyuyor. Emisyon azaltımı hedeflerinin belirlenmesiyle birlikte banka, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler şekilde portföyündeki dönüşümü tetikleyecek kredi politikaları geliştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde notunu AA seviyesine taşıyarak ‘Lider’ sınıfına girdi. Çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarında yedi ana başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de AA seviyesinde puan alan tek banka Yapı Kredi oldu. Tüm bu çalışmaların sonucunda banka, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment) kapsamında ‘‘The Sustainability Yearbook 2022’’ şirketleri arasına girmeye de hak kazandı.

Son olarak ESG performanslarına yönelik uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics’in ESG risk derecelendirmesinde notunu 15,9’a iyileştiren Yapı Kredi, mevduat bankaları arasında sektörün en iyisi olmayı başardı. Ayrıca ESG risk yönetim puanını ise 68,9’a yükseltti. 

Tüm paydaşlarını sürdürülebilirlik doğrultusunda dönüştürmeyi hedefliyor

Destekçisi olduğu uluslararası sürdürülebilirlik girişimlerine verdiği taahhütleri yerine getirmek için oluşturduğu yol haritasını izleyen Yapı Kredi, özellikle sürdürülebilir finans ürünlerinin çeşitliliğini ve hacmini artırmayı hedefliyor. Hem operasyonel hem de kredi stratejileri anlamında karbon emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak üzere aksiyonlar planlıyor. En büyük hedefini, ülke ekonomisini desteklerken sürdürülebilir kalkınma için müşterilerine en iyi şekilde destek olmak olarak belirleyen Yapı Kredi, Türkiye’de sürdürülebilir finans alanında öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, daha fazla kişiye sürdürülebilirlik kavramını ulaştırmak için çalışan banka, gelecekte yeni nesillere iyi bir gelecek bırakabilmek için sürdürülebilirlik konularında toplumu bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yapı Kredi, özellikle dönüşüm konusunda tüm paydaşlarını aktif oyunculara çevirmekle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Özel sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Heinz Ketçap’tan %100 geri dönüştürülebilir kapak

Heinz Ketchup, 300 milyon kapak tasarrufu sağlayacak %100 geri dönüştürülebilir...

Samsung, Poké Topları’nda Galaxy Buds’ı tanıttı

Samsung, ‘Pokémon’ eğitmenleri için Poké Topları’nda Galaxy Buds’ı tanıttı...