Site icon Campaign Türkiye

What’s Next In Activation? 2014

What’s Next in Activation? 2014

Campaign Türkiye’nin özel eki What’s Next in Activation? Nisan ayında yayınlanıyor.

Ajansınızın tüketici aktivasyonuna yönelik güçlü yanlarını ve son kampanyalarını tanıtabileceğiniz özel içerik projesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Format: 1 ilan + 1 Brand Essay

Son makale teslim tarihi: 20 Mart 2013

Son fotoğraf çekimi: 20 Mart 2013

Rezervasyon için:

reklam@campaigntr.com

(212) 286 35 79

Exit mobile version