Site icon Campaign Türkiye

Veri kullanımıyla değer yaratmak

Günümüzde müşterilerinin gizliliğini koruduğunu gösteren markalar bir adım öne çıkıyor. Üstelik bunun için sadece yasal şartlara uyulması artık yeterli değil. Bu konuda beklentinin üstüne çıkan markalar rekabet şansını yükseltilirken, gizliliğe önem vermeyenler müşterilerinin güvenini ve saygısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Ipsos tarafından kişilerin veri konulu endişeleri hakkında gerçekleştirdiği araştırmanın* sonuçları müşterilerin, kişisel verilerinin nasıl kullanılacağını bildiği takdirde güvendikleri markalar ile bu verileri paylaşmaktan kaçınmadıklarını ortaya koyuyor. Bu durum da markaların hem etkili hem de gizliliği temel alan, güvenliği sağlayan stratejiler ve yollar seçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Bu yollardan ilki ‘anlamlılık’. Kullanıcılar paylaştıkları verilerin kendilerine sağlayacağı avantajı ve değeri görürlerse verilerini paylaşmaktan çekinmiyorlar. Farklı tanımları olsa da kullanıcıların ilgi alanlarına özel oluşturulmuş, doğru zamanda karşısına çıkmış, para ve zaman tasarrufu sağlayan reklamların değerli bulunduğu görülüyor.

İkinci yöntem ‘akılda kalıcılık’. Beklenmedik zamanlarda iletişime geçmek kullanıcıların markaya duyduğu güveni zedelerken, şeffaflık güveni artırıyor. Müşteriler, verilerinin neden toplandığını anladığı takdirde marka mesajı daha etkili oluyor. Bu konuda açık ve dürüst olan şirketler fark yaratıyor.

Son yöntemse ‘yönetilebilirlik’. Günümüzde kullanıcılar verilerinin üzerinde kontrolü yitirdiğini hissediyor ve %80’i verilerinin kötüye kullanılacağından endişeli. Verilerinin kontrolüne sahip olduklarını düşündükleri takdirdeyse reklamlara olumlu tepki verme ihtimalleri üç kat artıyor. Böylece, markaların iki tarafa da değer kazandıran uzun vadeli ilişkiler kurmak üzere yararlanabileceği daha fazla fırsatın önü açılıyor.

Özetle markaların pazarlama stratejilerini bu 3 ilkeye göre uyarlayarak müşterilerin güvenini kazanması ve iyi kurgulanmış dijital pazarlama faaliyetlerinin herkes için yararlar içerebileceğini göstermesi mümkün.

(*): “7.000 kişiye sorduk: Reklamlar ve gizlilik hakkındaki edindiğimiz görüşleri paylaşıyoruz” (Think with Google).

 

Seçkin TOKGÖZ

Google Türkiye Reklam Pazarlama Müdürü

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 116. sayısında yayımlanmıştır.

Exit mobile version