artwork

Türkiye’de halkla ilişkilerin geleceği ve eğitimi

5 yıl önce

0

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İDA’nın hazırladığı “Türkiye’de Halkla İlişkilerin Geleceği ve Eğitimi” araştırmasında ilginç bulgular saptandı.

Sektörün ve akademinin halkla ilişkiler eğitimine ilişkin görüşlerini almak, mesleğe ve meslekle ilgili konulara ilişkin genel durumu anlamak amacıyla yapılan araştırma, online anket yöntemi ile yürütüldü. Mayıs – Temmuz ayları arasında verilen cevaplar kabul edilirken anketin dağıtımı ve verilerin toplanmasında Google Forms kullanıldı.

Araştırmaya akademiden ve sektörden toplam 163 kişi katıldı. Katılımcılara halkla ilişkiler alanına ilişkin temel görüşler, halkla ilişkiler ve pazarlama ilişkisi, halkla ilişkiler ismi ve tanımı, önümüzdeki 5 yılda halkla ilişkiler üzerinde etkili olabilecek eğilimler, halkla ilişkilerin kuruluş içerisindeki değerinin artırılması, halkla ilişkiler ajanslarıyla çalışmanın en önemli nedenleri, halkla ilişkiler sektörünün büyümesinin önündeki engeller konularında sorular yöneltildi.

SONUÇ

Halkla İlişkiler eğitiminin meslekteki güncel eğilimleri takip etmediği düşüncesinde sektör ve akademi hemfikir.

Çözüm Önerileri?

l Gazetecilerin birçoğunun Halkla İlişkilerin ne olduğunu bilmediği yönünde görüşler bulunuyor.

Sebepleri?

l Toplumun halkla ilişkilerin ne olduğunu bilmediği ve mesleğin hak ettiği saygıyı görmediği konusunda sektör ve akademi hemfikir. Ne yapmalı?

l Gelecek 10 yılda halkla ilişkilerin geleceği ve kapsama alanı belirsiz görülüyor.

l Halkla ilişkilerin “stratejik iletişim” gibi yönlerde isminin güncellenmesi yönünde görüşler var fakat önümüzdeki yıllar için halkla ilişkilerin ticari girişimler konusunda liderlik etmesinin kendi değerine etkisi olmadığı yönünde fikir birliği var.

l Halkla ilişkiler ve pazarlamanın yakın ilişkide olacağı, ikisinin birbirine karşı bir üstünlük ilişkisinde olmayacağı düşünülüyor.

l Influencer Marketing ve Live Streaming eğilimlerinin halkla ilişkiler üzerinde diğer
eğilimlere göre daha az etkisinin olacağı düşünülüyor; sosyal amaç, sosyal dinleme ve hikaye anlatıcılığı ise oldukça önemli.

l Halkla ilişkiler sektörünün özellikle yetkin yöneticilerin azlığı ve yetenekli çalışanı elde tutabilmenin zor olması sebepleriyle büyümekte zorlandığı düşünülüyor.

l Halkla ilişkiler ajanslarından en az beklenenler uluslararası bağlantılar kurmaları ya da maliyet azaltmaları, en çok özel uygulama alanlarında destek alınması önemli görülüyor.