TMT yöneticilerine göre şirketleri “lider ama öncü değil”

PwC‘nin en son küresel yenilik çalışması olan “Yeniliği Yakalamak” araştırması, Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) şirketlerinin en yenilikçi %20’sinin önümüzdeki 5 yıl içinde %90‘ın üzerinde büyüme oranı beklediklerini ortaya koydu.

“Yeniliği Yakalamak” çalışması çerçevesinde, 20 ülkeden 374 üst düzey TMT yöneticisiyle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi ve şirketlerin büyüme şekillerinin ve anket sonuçlarının analizi sonucunda, pek çok TMT şirketinin çığır açan ve radikal yeniliklere daha fazla odaklanarak elde edebilecekleri büyüme fırsatından yararlanmadıkları görülüyor.

Anket verilerine göre, TMT yenilik portföyünün %40-55’i ek yeniliklerden oluşuyor. Bu yenilikler, genellikle mevcut bir ürün veya hizmette pazar payını ve marjları korumak amacıyla yapılan ve rakiplerin hızlı bir şekilde karşılık verdiği değişiklikler. Çığır açan yenilik olarak kabul edilen, teknolojide ve iş modellerinde yapılan daha önemli değişiklikler ise, ankete katılan TMT şirketleri portföyünün %20-35’ini oluşturuyor. Rakipler bu tür yeniliklere yeterince hızlı veya yeterli bir şekilde yanıt veremediği için, bu değişiklikleri benimseyen şirketler genellikle daha belirgin bir gelir ve marj artışı elde ediyor.

Radikal yenilikler, pazarı alt üst ediyor ve rekabetçi manzarada ‘oyunun kurallarını değiştiren’ bir işlev görüyor. TMT şirketleri portföyünün yalnızca %5-15’i, yeni ürün ve hizmet kategorilerinde göze çarpan büyüme sağlama potansiyeline sahip olan bu tür yeniliklerden oluşuyor.

PwC raporu, görüşme yapılan TMT yöneticilerinin %83‘ünün yeniliğin şirketlerinin başarısı için önemli olduğunun bilincinde olduğunu ve %48’inin ise yeniliği bir gereklilik olarak gördüğünü ortaya koyuyor.  Buna rağmen, görüşülen yöneticilerin yalnızca üçte ikisinden azı iyi tanımlanmış bir yenilik stratejisine sahip ve TMT yöneticilerinin yaklaşık yarısı şirketlerini “lider ama öncü değil” olarak tanımlıyor.

PwC Küresel Yenilik Lideri Rob Shelton’ın, konu hakkındaki görüşleri şöyle:

“Ankete katılan TMT şirketlerinden en yenilikçi %20’sinin ortak paydası, güçlü bir yenilik kültürüne sahip olmaları. Finansal yatırım son derece önemli bir unsur,  fakat tek unsur değil.  Önemli olan, ne kadar harcadığınız değil nasıl harcadığınız.  Çeşitli iş modellerinde ve teknolojilerde yeniliği hedeflemek, işbirliğini temel yetkinlik olarak konumlandırmak ve yenilik sürecini tekrar edilebilir ve ölçülebilir bir biçimde yapılandırmak, tutarlı bir şekilde en yenilikçi şirketler arasına giren TMT şirketlerinin temel özellikleri.”

Bu çalışma için anket yapılan yöneticilerin %45‘i, şirket genelinde doğru yenilik kültürünü oluşturmanın yeniliği kolaylaştırmanın en zor kısımlarından biri olduğunu kabul ediyor.

 

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.