açken sen sen değilsin Etiketli Tüm Yazılar

açken sen sen değilsin

Açken kafan da karışabilir

Snickers'ın "Açken sen sen değilsin" sloganının popülerliği herkesçe malum. Marka da bunun etkisini bildiği için, kampanyalarını bu strateji üzerinden inşa etmeye devam ediyor. Yakın zamanda yayınlanan bir kampanyasında çikolata markası…

Snickers’tan açlık-mantık grafiği

 “Açken sen sen değilsin” sloganıyla kampanyalarına devam eden Snickers, açken verilebilecek kötü kararlara yönelik içgörüden yola çıkarak bir basılı kampanya üçlemesi yarattı. BBDO Toronto’nun yarattığı kampanyaya göre, açlık…