artwork

Sürdürülebilirlik

7 ay önce

0

“Sürdürülebilirlik” içi boşaltılmış trend söylem mi? Yoksa gelecek nesillerin tek umudu mu? Bu sorunun cevabını vermek gerçekten kolay değil.

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması için 17 ana başlıktan oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SDG2030) Ocak 2016’da yürürlüğe girmesinden çok önce “sürdürülebilirlik” kavramı hayatımıza girmişti.

Çevresel ve toplumsal felaketlerle geçen 1990’lar, ülkeler arasında o güne kadar görülmemiş bir iş birliğine neden olup; taraf ülkeler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedefleri bugünkü SDG2030’un temelini oluşturmuştu.

2015 yılına gelindiğinde ulaşılmak istenen hedeflerin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği görülmekle beraber 8 başlığı 17’ye çıkarmak ve ileri tarihli yeni bir hedef koymak ihtiyacı doğdu. İnsanlığın ve doğanın geleceği tüm kesimlerin iş birliğinden doğacak enerjinin büyüklüğüne bağlı.

SDG2030 bize sadece gidilmesi gereken yol için başlıkları belirliyor, bunların içinden katkıda bulunabileceklerimizi seçmek ve projelerimize uyarlamak bize kalmış. Sadece “green events” ve “green marketing” ile kaynakların verimli kullanımını sağlamak yetmez; eğitim, kadın erkek eşitliği gibi konularda da sektör olarak öncü olmamız gerekiyor.

Yapacaklarımız sadece müşterilerimizin Sosyal Sorumluluk kotalarını doldurmak ve fiyakalı Sürdürülebilirlik Raporları için başlıklar oluşturmak olmamalı. Sivil Toplum Kuruluşları ve münferit firmalar olarak öncülük etmeli ve iyi örnekleri öne çıkararak ödüllendirmeli ve desteklemeliyiz.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği olarak yakın dönem hedefleri içine konuyu alıp, “sürdürülebilirlik” başlığını sektör paydaşlarıyla doldurmayı hedefliyoruz.

 

Yaşar Şeki

DPİD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 128. sayısında yayımlanmıştır.