artwork

Sürdürülebilirlik zorlu bir yol haritası

1 yıl önce

0

Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir gezegen, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir gelecek derken bu kavramın sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz. Peki nedir sürdürülebilirlik? diye sorduğumuzda ise net bir yanıt vermek zorlaşıyor.

Bir şeyin sürdürülebilir olması onun şu anki durumunu devam ettirebiliyor olması ya da kendini yenileyebiliyor olması anlamına gelir. Kelimenin bu anlamından yola çıkarak sürdürebilirlik kavramı gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulları bir çark gibi işleyen, devam ettirebilir bir dünya bırakmak anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden yalnız bizleri değil, gelecek tüm kuşakları ilgilendirmekte.

Sürdürülebilirlik düşüncesinin ortaya çıkışı Ortaçağ’a hatta eski Yunan mitolojisine kadar götürüldüğü düşünülmektedir. İngiliz coğrafyacı Tim O’Riordan, sürdürebilirlik kavramının belki de ilk kez antik Yunan mitolojisindeki yeryüzü tanrıçası Gaia’da ortaya çıktığını ifade eder. Gaia bütün varlıkları kendi çocukları gibi besleyip bakan bir tanrıçadır. Her şey ondan türemiştir ve ölünce yine ona dönecektir. Eski Yunanlarılar ülkenin genel görünümüne bakarak, yöneticilerin Gaia tarafından cezalandırıldığına ya da ödüllendirildiğine inanmaktaydılar. Bu nedenle, ülke yöneticileri Gaia’yı memnun etmek için özverili bir biçimde çalışmak durumundaydılar. Yapılan icraatlar Gaia’yı memnun edici nitelikte olmalı, ülke huzur ve refah içinde yaşamalıydı.

Tarihin en büyük iklim kriziyle karşı karşıya olan gezegenimizin, çalışma ve üretim biçimlerimizin, gündelik yaşam kültürümüzün ve tüketim kalıplarımızın aslında sürdürülebilir olmadığını ve buna bir dur demezsek doğanın ve hassas dengelerinin bir daha düzelmemek şartıyla tamamen bozulacağına dair de tüm insanlığı bilinçlendirmeye gayret ediyor.

İklim krizi ile mücadelenin en önemli platformu Cop27 bu ay Mısır’da yapılacak. Kanadalı Aktivist Naomi Klein’ın söylediği gibi temel insan hakları ve demokrasinin sorgulandığı bir ülkede dünyanın geleceği için somut aksiyonlar beklemek gerçekten şaşırtıcı ve anlamsız.

Tüm dünya iklim zirvesini seyrederken Mısır’da alınacak aksiyonlar sonrasında Gaia’nın gezegenimizi cezalandıracağını mı yoksa ödüllendireceğini mi hep beraber öğreneceğiz.

 

Arzu Deniz Aksoy

KİD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 128. sayısında yayımlanmıştır.