Site icon Campaign Türkiye

Stok bir aşk hikayesi

Stok görüntüler bu defa bir aşk hikayesi için kullanılıyor.

Video editör Marissa King stok görüntüler kullanarak kısa bir filme imza atıyor. Şu anda McMillan‘da video editör olarak çalışan Marissa King, stok görüntüler sağlayan Dissolve’dan yararlanarak inişli çıkışlı ve sürpriz finalli kısa bir film yaratıyor.

This Is a Generic Love Story from Marissa K on Vimeo.

Exit mobile version