Sosyal fayda alanında etkin olmak

TBWA Group olarak 5 yıldır UNDP ile olan iş birliğimiz, IDEMA Uluslararası Kalkınma Ajansı ve İhtiyaç Haritası ile yürüttüğümüz işler sosyal fayda alanında aktif olmamız gerektiğine dair algımızı yükseltti. “For good” bakış açısıyla neler yapabiliriz, neleri farklı yapabiliriz diye baktık ve çeşitli aksiyonlar aldık.

İlk çalışmamız TBWA For Good yapılanmasını ele almak oldu. TBWA For Good markalarımızın sosyal fayda alanında etkin olması için projeler geliştirdiğimiz bir iş birimi. Son dönemde yaptığımız Festtogether – Sürdürülebilirlik Festivali bu tip projelere iyi bir örnek. Pandemi döneminde bu festivalin çevrimiçinde yaşamasını sağlayarak kültür sanat emekçileri için katkı payı sağlamış olduk.

3 yıl üst üste UNDP ile Sosyal Fayda Zirvesi’ni organize ettikten sonra 2019 yılında İdema ile TBWA Group’un etki alanını değerlendirdik, sektörde öncü olup yaratıcılığın da gücünü kullanıp dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacını nasıl hayat geçirebiliriz diye baktık. Bu farkındalıkla sektörde yine bir ilke imza atıp Sürdürülebilirlik Raporu’muzu hazırlamaya karar verdik.

Tüm grup şirketlerini ele aldığımızda yüze yakın müşterimiz ve iki yüzden fazla uygulama ortağımız var. Bu etki alanını doğru yönetmek için Birleşmiş Milletler tarafından çağırısı yapılan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçların (SKA) takipçisi olup Omnicom tarafından da belirlenen dört eksen üzerine odaklandık:

İnsanlar: Çalışan profilinde kültürel çeşitliliğe ve kadın – erkek dengesine uygun yapılanma ve İK yönetim süreçlerini çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak yürütmeye özen gösteriyor, bu bağlamda SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak ve SKA 10: Eşitsizliklerin azaltılması stratejilerini ilke olarak alıyoruz.

Çevre: SKA 11 & 12 önceliklerine uygun olarak çevreye olumsuz etkileri azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve karbon salınımını azaltmak hedefleriyle kendi çevre politikamızı geliştiriyoruz.

Topluluk: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA 4: Nitelikli eğitim, SKA 12: Sorumlu üretim ve tüketim ve SKA 17: Amaçlar için ortaklıklar baz alınarak çalışanların gönüllü aktiviteleri / eğitimleri ile sosyal ve ekonomik destekler sağlamayı hedefliyoruz.

Yönetişim: Yönetici kadroda cinsiyet ve kültürel çeşitliliğe önem verilmesi, iş sürdürülebilirliğini sağlarken müşteri ve tedarik zincirine iş etiğine vurgu yapılması ve temel insan hakları politikalarının dikkate alınması konusunda SKA 5- 10 ve 17 ‘in yanı sıra SKA 8: İnsana yaraşır iş ve ekonomik büyüme ilkelerini de dikkate alıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu hazırlığı esnasına da kapsamlı bir araştırma sürecini geride bıraktık. TBWA Group bünyesinde 360 derece değerlendirme yapıldı. 6 şirket, 14 farklı departman, 33 üst ve orta düzey yönetici ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından TBWA Group bünyesindeki tüm çalışanlara TBWA Grup KSS & Sürdürülebilirlik Algı ve Öneri anketi yönlendirildi. Ve son olarak GRI standartlarına ve TBWA Group değerlerine uygun idari işler kitapçığı oluşturuldu.

Raporun hazırlığının ardından şimdi sıra somut hedefler koyarak ilerlemede. Bu alanda sırası ile 2021 yılı içerisinde alacağımız aksiyonları özetlemek isterim;

  • Nisan 2021’de yönetim kadrosu ve danışman firma ile çalıştay yaparak stratejik hedefleri belirleyeceğiz.
  • Tüm ajansa rapor sunumu yapılarak belirlenen stratejik hedeflerde aktif rol almaları için teşvikleri sağlanacak.

Raporun son haline gelmesi ile GRI onayına başvuracağız. Tedarikçilerle yeni stratejilere uygun protokoller geliştirilecek ve seçilen tedarikçilerimizin imzası ile bu prensipler vücut bulacak.

Müşterilerimizle oluşturulmuş stratejilere uygun iş birliği protokolleri oluşturulacak ve buna uyumumuz sağlanacak.

Tüm ekibin sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda farkındalığı arttırılarak yeni iş fikirlerinde kalkınma bakış açısı zenginleştirilecek.

Burcu Kayımtu

TBWA CEO’su

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 110. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.