Site icon Campaign Türkiye

Sanofi’ye yeni kurumsal ilişkiler ve iletişim direktörü

Hande Göksoy, 1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Sanofi Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü görevine atandı.

Hande Göksoy

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Hande Göksoy, 1999-2000 yılları arasında aynı üniversitenin Stratejik Yönetim Programı’nı tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında başlayan Göksoy, farklı sektörlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kademelerinde görev aldı ve danışmanlık yaptı.

Haziran 2011’den bu yana Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği‘nde (AİFD) önce Kurumsal İlişkiler ve İletişim Müdürü ardından Yatırım Politikaları Direktörü olarak görev yapan Göksoy, sağlık alanında hükümetin strateji belgeleri, rapor ve eylem planlarının oluşturulması sürecinde, AİFD’yi temsilen aktif rol üstlendi. İlaç sektörünün Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında stratejik öneme sahip sektörlerden biri olarak konumlandırılması amacıyla hazırlanan AİFD Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu‘na önemli katkı sağladı.

Göksoy, Yatırım Politikaları Direktörlüğü görevi esnasındaa AİFD’nin Yatırım Ortamı Stratejik Komitesine liderlik etti ve ilaç sektörünün, ülkeye ekonomik ve sosyal katkılarının artırılması için gerekli olan iş ve yatırım ortamının sağlanması ve sektörel hükümet programlarına teknik ve stratejik destek verilmesi amacıyla çalışma ve projeler yürüttü.

 

 

Exit mobile version