Site icon Campaign Türkiye

Reklamda TV liderliği devam edecek

Deloitte tarafından hazırlanan “Televizyon Reklamcılığının Geleceği” isimli raporda, dünyada etkili olan reklam mecraları, tüketici beklentileri ve öne çıkan trendler anlatılıyor.

Televizyonun, önümüzdeki beş yıl boyunca reklam planlamalarında öncelikli mecra olmayı sürdüreceği belirtilen raporda, dünyada IPTV platformu üzerinde hedefe yönelik, adreslenebilir ve etkileşimli “gelişmiş” olarak nitelenebilecek reklamcılığın ise henüz emekleme aşamasında bir pazar olduğu söyleniyor. ABD’de 200 milyon doların altında pazar hacmine sahip gelişmiş reklamcılığın,  tahminlere göre 2011 yılında 60 milyar dolara ulaşan ABD televizyon pazarının geri kalanıyla kıyaslandığında çok ufak bir paya sahip olduğu görülüyor. Bu durumun kısa vadede kabul edilebilir bir risk olduğu ancak uzun vadede kaçırılmayacak bir fırsat olacağı ifade ediliyor.

Doğrusal olmayan veya internet üzerinden televizyon izleme alışkanlığının ise önümüzdeki üç yıl boyunca çok hızlı olmasa da istikrarlı bir şekilde artması öngörülüyor.

İnternet ikinci büyük mecra olacak

Tolga Yaveroğlu

Türkiye’de televizyon reklamcılığının baskın mecra olarak ön plana çıktığını ifade eden Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstri Lideri ve Ortağı Tolga Yaveroğlu, televizyonun %55 ile reklam yatırımlarından en yüksek payı aldığını söylüyor. Yaveroğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’de reklamcılık gelirlerinin 2010 yılında kriz etkilerinin toparlanmasıyla %31, 2011’de ise güçlü büyümesini sürdürerek %20’lik büyüme ile 4,3 milyar TL’ye eriştiğini görüyoruz. Bundan on yıl önce televizyon ve basılı yayınlar yaklaşık %40’ar pay alarak reklam pastasının çoğunu oluştururken; bugün basılı mecra payı %25 seviyelerine düşmüş ve televizyon açık ara lider konumuna yükselmiştir. Öte yandan bu süre zarfında internet reklamları yıldan yıla toplam içindeki payını artırarak 2011 itibariyle %8 seviyesine yükselmiştir.”

Araştırmada öne çıkan sonuçlar

Doğrusal olmayan veya son teknoloji platformlar üzerinden TV izleme alışkanlığının önümüzdeki üç yıl boyunca çok hızlı olmasa da istikrarlı bir şekilde artması bekleniyor,

Hedefe yönelik, adreslenebilir ve etkileşimli reklamcılık deneysel bir aşamadan geçiyor ve genel kabulün elde edilmesine yönelik bir dizi güçlük ile yüzleşiyor,

Bu güçlükler arasında geleneksel televizyon reklamcılığına ve mevcut hedefleme ile bölümlendirme biçimlerine karşı net bir rekabet avantajının oluşturulması yer alıyor. Verilerin kullanılması konusunda tüketicilerin ve düzenleme kurumlarının onayını almaksa bir engel,

Marka harcaması sıkı bir şekilde doğrusal televizyon reklamlarına ve geniş kitlelere ulaşılmasındaki eşsiz becerilerine odaklanıyor,

Ancak daha uzun vadede (beş yılın üzerinde) daha hızlı IP sunulması doğrusal olmayan izleme ve gelişmiş reklamcılık için daha fazla ölçek oluşturabiliyor.

Exit mobile version