artwork

Reklam Sektörünün Büyüklüğü Netleşti!

1 sene önce

0

Ülkemizde ilk kez oluşturulan Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu DPİP desteği ve IPSOS iş birliğiyle kamuoyuna sunuldu.Artık elimizde, somut veriler ve kimliği belli bir sektör var! Geliştirilen ekonometrik modelleme sonucu, Türkiye’de toplam reklam yatırımlarının 2020’de ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısının yaklaşık 340 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz.

2020 yılında ülkemizde yapılan 1 TL’lik reklam yatırımı, 2020’deki milli gelire 19,4 TL olarak yansıyor.Reklam yatırımı ve ekonomik büyüme birbiriyle bağlantılıdır. Bu rapor ile, uzun dönemde reklam harcamalarının, ekonomik büyümenin itici gücü olduğu ortaya konmuştur. Türkiye’deki reklam harcamalarının GSYH’ye oranına ve bu oranın dünya pazarındaki yerine bakıldığında, reklam sektörünün 2 kattan fazla büyüme potansiyeli olduğunu her fırsatta dile getiriyorduk, bu rapor da aslında söylediklerimizin sağlaması oldu.

Artık, Türkiye ve dünya genelinde ülkelerin kalkınma planları incelendiğinde, reklam sektörünün büyümesine yönelik hedeflerin belirlenmesinin ve desteklenmesinin önemi ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma Planında yer alan;

a) Dijital Dönüşüm
b) Girişimcilik ve KOBİ’ler
c) Bilgi ve İletişim Teknolojileri
d) Eğitim
e) İstihdam ve Çalışma Hayatı alanlarında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, reklam sektörünün değer zincirini belirleyerek destek ve teşvik kapsamına alınması gerekmektedir.

RD, RVD, IAB ve MMA’in güç birliğiyle kurulmuş olan DPİP’in, sektörün kontrollü büyümesi ve gelişmesi için yaptığı çalışmaların ve bu araştırmanın sürdürülebilirliği çok önemli.

Attığımız adımlardan yola çıkarak güvenle söylüyorum ki;

Tüm mecraların ölçümlenebilir olduğu ve dolayısıyla şeffaflaşmış sektör koşullarında, tüm markaların güvenle yatırım yapacağı “Türk Reklam Sektörü” hayalimizin gerçek olmasına az kaldı…

Umarım, tüm kamu literatüründe bugüne kadar yer bulmamış olan bu güzide sektör “Reklam Sektörü” olarak hakiki yerini bulur. Raporun tamamı için dpip.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ahmet Pura

RVD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 118. sayısında yayımlanmıştır.