artwork

Reklam Sektörü Dernekleri Buluştu

2 yıl önce

2

Her alanda değişimin hızlandığı bu dönemde, iletişimin gücü ve etkisi çok daha önem kazanmış durumda. İletişim dünyasının önemli bir parçası olan reklam sektörü ise, geniş bir ekosisteme yayılan, çok sayıda paydaşı kapsayan yapısıyla, bu değişime en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında geliyor. Özellikle teknoloji, globalleşme ve toplumsal değişimler, reklam sektöründe dönüşümü kaçınılmaz hale getiriyor. Bu dönüşümü en etkili şekilde gerçekleştirerek, sektörün hedeflediği yüksek etki ve verimi yakalamaksa ancak sektördeki tüm paydaşların ortak hedef ve değerler ekseninde buluşmasıyla sağlanabilir. Bu amaca doğru güçlü bir adım atmak amacıyla RVD’nin ev sahipliğinde, reklam ekosistemindeki derneklerle, 10 Mayıs 2022’de bir araya geldik. 

Toplantıya katılan Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD), IAB, MMA, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD), Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) yöneticileriyle, reklam sektörünün sağlıklı gelişimi için işbirliği alanlarını belirleyip, sektörün gerçek büyüme potansiyeline ulaşması için görüş alışverişinde bulunduk. 

Toplantının açılışında RVD duayen başkanı Ahmet Pura, yeni çalışma dönemi ile ilgili vizyon ve hedefleri aktardı. Öncelikli çalışma alanlarımızı, sektöre yetkin işgücü kazandırmak için eğitim programlarının oluşturulmasını “sorumluluğumuz”, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürmenin “görevimiz”, iklim değişikliğini durdurmak için yapacağımız her şeyi “insanlığımız”, 2023’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Global Marketer Week organizasyonunu “namusumuz” olarak nitelendirdi. Katılımcıların aynı öncelikleri paylaştığını ve benimsediğini gördüğümüz bu ilk toplantımızda, sektörün ortak değerlerini oluşturarak bir “Etik Değerler Manifestosu”nu kaleme almaya da ilkesel olarak olumlu bakıldı.

Sektörün tamamını kapsayan toplantıların düzenli olarak devam etmesinde hemfikir olduğumuz buluşmamızda, pandemi sonrası yeniden yüz yüze olmanın mutluluğunu da beraberce yaşadık.

Reklamın renkli, dinamik dünyasını, elbirliğiyle geliştirmek için yapabileceğimiz ortak çalışmaları hızla hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. 

Zeynep Sungu

RVD Başkan Yardımcısı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 124. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
2024 Medya bütçeleri ne olacak!

RVD ile Reklam Üzerine...

RVD ile reklam üzerine

Önceliğimiz, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği...