artwork

Phorm’dan Türkiye’ye ilişkin basın açıklaması

11 sene önce

0

Son dönemde çokça tartışılan Phorm’un CEO’su tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Haklarında çıkan haber ve yorumlara cevap niteliğinde olan açıklama şöyle:

“Son haftalarda çeşitli kişi, kurum ve grupların Phorm hakkındaki görüş ve eleştirilerinin gerek basında gerekse sosyal medyada yer alması üzerine tarafınızı bilgilendirme ihtiyacı hissetmiş bulunuyorum. Öncelikle Phorm’un Türkiye’de kısa zamanda elde ettiği büyük başarıya katkıda bulunan iş ortaklarımıza ve hizmetlerimizi kullanan tüm kullanıcılara teşekkür etmek istiyorum.

Phorm

Phorm Türkiye’de tamamen ticari olarak faaliyet göstermektedir.

Son günlerde bazı basın organlarındaki haberlerde ve yapılan açıklamaların bir kısmında eksik bilgiler verilmesi, bir kısmında ise yapılan yanlışlıkların tamamen benzer olması nedeniyle konunun farklı amaçlara hizmet için yapay olarak oluşturulduğu kanaatindeyim.

Phorm’un dünyada faaliyet gösterdiği pazarın toplam büyüklüğü 90 milyar doları geçmiştir. Ancak bu pazarda sadece milyarlarca dolarlık ciro ve kârlılığa sahip birkaç dev oyuncu bulunmakta ve ilk sıradaki oyuncu ise bu gelirlerin neredeyse yarısına sahip olmaktadır. Phorm, bu pazara rakiplerinden farklı olarak, kullanıcılardan hizmet için onay aldığı ve onların kişisel bilgilerini kullanmadığı, hizmet verdiği ülkede vergilendirilebilecek bir iş modeli ile girmiştir.

Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve ilginç rastlantılar geçmişte başka ülkelerde de birebir yaşanmıştır. Türkiye’deki dernek, gazete ve kurumlara, yurtdışı kaynaklı aynı kişi ve kaynaklarca yanlış yönlendirmeler yapılmaktadır. Bunun amacının konunun ticari zeminden çıkartılarak Phorm gibi yüksek güvenlik seviyesine sahip bir şirketin pazardaki büyümesini zorlaştırmaya yönelik olması ihtimal dahilindedir. Bu konudaki kazanç ve kayıpların tüm ilgililer tarafından dikkatle değerlendirileceğinden eminim.

İnanıyorum ki, Phorm’un uzun yıllar süren yatırım ve teknik geliştirmeler sonunda ulaştığı kişisel mahremiyete saygılı iş modeli yakın zamanda tüm internet reklam endüstrisini bir dönüşüme zorlayacaktır

PHORM İLE İLGİLİ GERÇEKLER…

Phorm’un yüksek güvenlik standartları dünyada kişisel bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığı artırmakta ve diğer oyuncuları da kullanıcılarına daha doğru bilgilendirme yapmaya teşvik etmektedir. Daha şimdiden, başta Amerika ve Avrupa Birliği’ndeki düzenleyici kurumlar olmak üzere, dünyada birçok ülke gerek sektör geneline gerekse bazı oyunculara yaptırım ve düzenlemeler getirme sürecini başlatmıştır. Phorm bunları öngörerek iş modelini zaten bu normlara uygun olarak geliştirmiştir.

Özetle belirtmek isterim ki;

1-     Phorm hizmete dahil olması için kullanıcıdan onay alır, onay vermeyenler hizmete dahil olmaz ve kendilerine hiçbir reklam gösterimi yapılmaz. Dahil olan kullanıcı ise istediği zaman kolaylıkla çıkabilir.

2-     Hizmette ve reklam gösteriminde hiçbir kişisel bilgiye ulaşılmaz, ulaşılmaya çalışılmaz ve kişisel bilgi kullanılmaz. Reklam gösterimi kişiyi tanımlamadan rastgele verilen 24 haneli numara ile gerçekleştirilir.

3-     Phorm, hassas siteler ve https ile başlayan bankacılık ile ilgili ve şifreli siteleri dikkate almaz.

4-     Verilen hizmet ile ilgili tüm altyapı Türkiye’de iş ortağımızda bulunmakta ve hizmet Türkiye’den verilmektedir.

5-     Phorm’un İngiltere’deki faaliyetlerinin kendi inisiyatifi dışında sona erdirildiği ya da Avrupa Birliği’nde faaliyet göstermesinin yasaklandığına ilişkin söylemler gerçek dışıdır. Phorm hakkında ne İngiltere ne de Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir olumsuz kararı bulunmamaktadır. Bu konuda yapılan çeşitli açıklamalarda farklı algılara sebep olmak amacıyla esnek ve özel kelimeler kullanılması da iddiaların aynı kaynaklarca hazırlandığı kuşkumuzu kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle ilgili resmi kurumlardan alınan onaylı dokümanlar ekte dikkatinize sunulmuştur. Bu konularda gerekli hukuki süreçler de başlatılmıştır.

6-     Bağımsız uluslararası saygın danışmanlık şirketlerince Phorm’un gerek iş modelinin Avrupa Birliği düzenlemelerine uygunluğu gerekse Türkiye’de faaliyeti ile ilgili hukuki teknik rapor alınmış ve tespitleri yapılmıştır.

7-     Bazı açıklamalarda Phorm’un şirket zararı olarak belirtilen tutarlar pazarda inanılmaz büyüklük ve kontrole sahip rakiplerle mücadele için Phorm’un geliştirdiği güvenli iş modeli ve hizmet platformuna yıllardır yapılan yatırımlardır. Bu yatırım miktarı rakiplerin büyüklükleri ve konumlarını korumak için yaptıkları tahmini harcamalar dikkate alındığında son derece mütevazı kalan bir miktardır. Phorm’u rakiplerinden ayrıştıran ve gelecekte daha da önemli olacak kişisel mahremiyete saygılı iş modeli, dünyanın en büyük yatırım fonlarının inancı ile oluşturulan finansal destekle geliştirilmektedir. Phorm ayrıca halka açık bir şirket olarak da uluslararası denetime tabiidir.

HEDEFLİ REKLAM GÖSTERİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

İnternet reklamcılığında temel yaklaşım, doğru kişilere doğru reklamları göstererek ilgilenmedikleri alanlarda zaman kaybettirmemek, reklam verenlere bütçelerini en verimli şekilde harcama fırsatı vermek ve aynı zamanda da internet sitelerinin reklam gelirlerini artırmaktır.

Bu reklamların doğru kitleye ulaşmasını sağlamak için kullanılabilecek yöntemlere genel olarak “davranışsal hedefleme” (Behavioral Targeting) adı verilmektedir. Sektördeki hemen bütün oyuncular bu yöntemi kullanmakta, yani bir internet kullanıcısının internetteki davranışlarını, gezdiği siteleri değerlendirerek onun tercihlerine ve ilgi alanına uygun reklam gösterilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, genelde Phorm dışındaki firmalar, internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini ve ilgi alanlarını, onların onayını dahi almadan tespit ve kayıt ederek, kullanıcılara bu bilgiler doğrultusunda reklam göstermektedirler. Bazı firmaların kişisel bilgileri depoladığı ve üçüncü partilerle farklı şekillerde paylaştığı, içinde bulunduğumuz pazarın bilinen gerçekleridir.

Phorm burada birçok rakibinden tamamen ayrılarak sadece hizmet almayı seçmiş kullanıcılara hizmet vermektedir. Sistem, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve IP numarasını bile almadan kullanıcıya 24 haneli rastgele bir numara atayarak hiçbir kişisel bilgiyi kayıt etmeden hizmet vermektedir. Bu konudaki karşılaştırma tablosunu ekte inceleyebilirsiniz.

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE’YE VERGİ KATKISI SAĞLAMAK

Bugün İngiltere’de internet reklam hacmi televizyon reklam hacmini daha şimdiden geride bırakmıştır. Bu nedenle gerek dünyada gerekse Türkiye gibi büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda rekabet daha da yoğun yaşanacaktır.

Türkiye’de 2011 de 721 milyon TL olan internet reklam pazar büyüklüğünün bu yıl 1 milyar TL seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. Ancak sektörde toplanan vergilerin, bazı pazar oyuncularının şeffaf olmayan iş modelleri nedeniyle dünyadaki birçok ülkede yaşananlara benzer şekilde Türkiye’de de çok düşük kaldığı tahmin edilmektedir.

Phorm’un Türkiye’de, ülkedeki kanun ve düzenlemelerine göre kurulmuş, başarılı Türk yöneticilerden oluşan bir şirketi bulunmaktadır. Türkiye’deki tüm iş hacmimiz bu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek ve vergilendirilecektir. Türkiye’deki ilgili kurumların oluşan haksız rekabeti ve vergi kaybını önlemek için yapacakları düzenlemelerin sektör için çok önemli olacağını düşünüyorum.

Halihazırda pazarda faaliyet gösteren başka firmaların faaliyetlerinin yurtdışında görünmesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de vergilendirilemeyen gelirlerinin aksine, Phorm olarak pazar payımızın hızla artmasıyla birlikte şeffaf ve denetlenebilen şirketimiz üzerinden ödeyeceğimiz vergilerle Türkiye’mize önemli vergi katkısı sağlayacağımızı düşünüyoruz.

TÜRKİYEDEKİ BAŞARIMIZ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Bir Türk babanın oğlu olarak, Phorm’un Türkiye’deki faaliyetine özel bir önem veriyorum. Türkiye’deki başarımızın sadece birkaç oyuncunun kontrol ettiği dünya pazarlarında Phorm’un pazar payını daha hızlı artırmasına ve diğer oyuncuların da kişisel güvenlik standartlarını Phorm seviyesine çıkartmalarına büyük katkı sağlayacağına inandığımı içtenlikle belirtmek isterim.”

Saygılarımla

Kent Ertuğrul CEO / Phorm

 

Senin için
Tümünü göster
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: “Türkiye bölgesel bir üs…

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş...