Site icon Campaign Türkiye

Pepsico, 2040’a kadar net sıfır emisyon sözü verdi

Daha güçlü ve sürdürülebilir bir yiyecek sistemi kurma çabalarını hızlandıran PepsiCo, tüm değer zinciri genelinde mutlak sera gazı emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 40’tan fazla düşürecek.

 PepsiCo, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa bölgesinde şu başlıklara odaklanacak:

PepsiCo (NASDAQ:PEP) bugün, 2030 yılına kadar değer zinciri genelinde mutlak sera gazı (GHG) emisyonlarının %40’ın üzerinde azaltılmasını hedefleyerek, bilime dayalı iklim hedefini iki katından fazla artırma planlarını duyurdu. Ayrıca firma, Paris Anlaşması’nda öngörülenden on yıl önce, 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılacağının sözünü verdi.

PepsiCo, 2030’a kadar doğrudan operasyonlarında (kapsam 1 ve 2) mutlak sera gazı emisyonlarını %75 ve dolaylı operasyonlarını (kapsam 3) %40 azaltmayı planlıyor (2015 bazlı). Bu eylemin, 26 milyon metrik tondan fazla sera gazı emisyonunun azaltılmasıyla veya beş milyondan fazla otomobilin bir yıl boyunca trafikten kaldırılmasına eşdeğer olması bekleniyor.

PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “İklim değişikliğinin etkileri şiddetini artırıyor ve bu sorunu çözmek için gereken acil sistemsel değişiklikleri hızlandırmalıyız” dedi. “İklim eylemi, dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olarak işimizin temelini oluşturuyor ve gezegen ve insanlar için olumlu sonuçlar sağlamak üzere PepsiCo Pozitif yolculuğumuza hız katıyor. Güçlü iklim hedefimiz bize zorlu ancak bu çok kritik yolculukta rehberlik edecek – acil ve agresif eylemden başka seçenek yok.”

PepsiCo’nun eylem planı; hem operasyonlarını ve tedarik zincirini karbonsuzlaştırmak için sera gazı emisyonlarını azaltmak hem de iklim değişikliği konusunu iş sürekliliği planlarına dahil etmeye devam ederek iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha güçlü bir savunma etrafında odaklanmıştır. Avrupa’da, 2015’ten bu yana toplam emisyonunu, global hedeflerle paralel olarak, şimdiden %6 oranında azaltmış durumda bulunan PepsiCo, yeni ve kapsamlı emisyon azaltma planı ile tarım, paketleme, dağıtım ve operasyonlar gibi öncelikli alanlara odaklanacak.

PepsiCo Europe CEO’su Silviu Popovici “İklim değişikliği için aşı yok. Ancak gezegenimiz bir kriz içerisinde” derken sözlerine şu şekilde devam ediyor: “PepsiCo’nun yeni iklim hedefi, emisyon azaltma çabalarımızı ikiye katlayacak. Bu, hem şirkete ait işletmeleri hem de tedarikçilerimizi ve şişeleyicilerimizi içeriyor. Basitçe söylemek gerekirse, hepimiz daha fazlasını yapmalıyız.”

Karbon salımını azaltmak için doğrudan operasyonlardaki yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarını ve ürünlerin ambalajlarında kullanılan plastiği azalttıklarını söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel; “Bu sene itibarı ile gazlı içeceklerimizde %50 geri dönüştürülmüş PET kullanımına geçiyoruz. Fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımını her geçen gün daha da artırıyoruz. Bugün, Yiyecek fabrikalarımızda, elektrik tüketimimizin %50’lere varan bölümünü organik atıklarımızdan elde ettiğimiz biyogaz ve solar enerjiden elde ediyoruz 2021 yılı itibariyle tüm fabrikalarımıza %100 yenilenebilir elektriğe geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Avrupa yüzde 40 mutlak emisyon azaltımına giden yolda  aşağıdakilere odaklanacaktır:

PepsiCo ölçeğini kullanma ve daha geniş gıda sistemini etkileme konusundaki bu süregelen taahhüdün bir parçası olarak PepsiCo, One Trillion Trees (Bir Trilyon Ağaç) girişimi  ve The Climate Group’s RE100 ve We’re Still In gibi iklim değişikliği konusunda harekete geçmeyi amaçlayan diğer koalisyonlardaki mevcut katılımına dayanıyor.

Şirketin emisyon hedefi, 1.5°C için İş Hedefi sözü ile uyumludur ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından süreçlerinde mevcut olan en iddialı tanımlama olarak onaylanmıştır.

Bilime Dayalı Hedefler inisiyatif ortaklarından biri olan Dünya Kaynakları Enstitüsü Kıdemli Ortağı Nate Aden, “PepsiCo’yu, Paris Anlaşması’nın en iddialı hedefi olan 1,5 ° C ile ısınmayı sınırlandırmakla tutarlı bir emisyon azaltma hedefi belirlediği için tebrik ediyoruz” dedi. “Şirketlerin küresel emisyonları azaltmada hayati bir rolü var ve PepsiCo gibi büyük oyuncuların iddialı adımlar attığını görmek cesaret verici.”

Exit mobile version