artwork

Nissan sürdürülebilirlik raporuyla öncelikli konuları yeniden ele aldı

2 yıl önce

0

Nissan 2022 sürdürülebilirlik raporu, öncelikli konuları yeniden tanımlıyor ve Çevresel Sosyal Yönetişim (ESG) hedeflerine yönelik eylemleri detaylandırıyor. 

Daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya hedefleyen Nissan, tüm faaliyetlerinin merkezine koyduğu Nissan Ambition 2030 yol haritasının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip sürdürülebilirlik taahhüdünü güçlendirmeye devam ediyor.

Toplumsal konuları ve gelecekteki trendleri ele almak üzere Nissan, Yokohama’daki Küresel Genel Merkezinde “Nissan Sürdürülebilirlik Semineri 2022” paneli düzenledi. Panelde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uzmanları, iklim değişikliğiyle mücadelede fikir birliği yapmanın sürdürülebilirlik açısından önemini ve acil sorunların ortak olarak nasıl ele alınabileceği tartışıldı.

Panel ile birlikte eş zamanlı yayınlanan Nissan 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda ise Nissan’ın toplum ve çevreye sağladığı değer ve etkisi ile bunların şirkete etkilerini değerlendirdiği bir önemlilik matrisi yer alıyor. Nissan Chief Sustainability Officer Joji Tagawa konuyla ilgili, “Nissan olarak gerçek anlamda sürdürülebilir bir şirket olmakta kararlıyız. Bu, tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin de temelini oluşturuyor. Geçen yıl gösterdiğimiz gelişim ve başarılar, hedef odaklı büyüme stratejimizin merkezine sürdürülebilirliği koyduğumuzun, inovasyon ve sürdürülebilirliği birleştirerek uzun dönemli değer yarattığımızın bir göstergesi. Belirlediğimiz temel konulara yönelik çabalarımız artarak devam edecek,” dedi.

Nissan, tüm bu eylemlerini desteklemek için, çevre dostu ürün, teknoloji ve yeni mobilite hizmetleri geliştirmeye odaklanan kaynak yaratma çabalarını içeren sürdürülebilir bir finans çerçevesi oluşturduğunu da duyurdu.

 

Nissan’ın sürdülebilirlik seminerini aşağıdan izleyebilirsiniz