Neden İstanbul Sözleşmesi?

Gündemi en çok meşgul eden konuların başında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen Uluslararası İstanbul Sözleşmesi geliyor. İlk imzacı olan Türkiye’nin, sözleşmeden imzasını çekmemesi adına gösterilen çaba, tartışmalar, imza kampanyaları, bu anlaşmanın sağladığı gerçek fayda üzerine herkesi düşünmeye davet ediyor.

RVD olarak Kasım 2017’den beri toplumda karşılık bulacak, kapsayıcı ve çok paydaşlı bir yaklaşımla, reklamın dönüştürücü etkisine inanarak reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz gündem, kalıplaşmış cinsiyet rollerinin birey ve toplumların sağlıklı gelişiminde ne kadar kritik bir konu olduğunu tekrar ortaya koydu.

İnsanlık için dönüm noktası sayılacağına inanılan salgının, toplumda yarattığı değişimi hemen her yönüyle ele alıyoruz ancak salgının kadınlar üzerinde ekonomik ve sosyal anlamda ciddi etkileri olduğunu; daha önceki krizlerde olduğu gibi kadınların işgücü piyasasındaki hâlihazırda dezavantajlı konumunu daha da kötüleştirdiğini, karşılıksız bakım emeğini ve ev işi yükünü artırdığını, toplumsal cinsiyete dayalı çeşitli şiddet türlerinin daha yaygın görülmesine neden olduğunu yeteri kadar konuşmadık.

BM Kadın Birimi, pandeminin en yoğun olduğu günlerde 1508 kişiyle gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet analizi raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Rapora göre, hem kadınlar hem de erkekler krizden ciddi boyutta ve olumsuz yönde etkilenmiş olsa da bu krizden eşit derecede etkilenmemişlerdir. Önceden var olan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri daha da derinleşmiştir; kadınlar daha fazla istihdam kaybına uğramış (kendi hesabına çalışanlardan işini kaybeden erkek %16, kadın %27). Kadınların, işten ücretsiz ayrılma oranının daha yüksek olduğu görülmüş, ev işi ve bakım sorumlulukları artmıştır. Tüm bunları öngörülen ekonomik küçülme bağlamında irdelediğimizde kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri yeni normalde hafifletmek, orta ve uzun vadede adil bir ekonomik iyileşmeyi sağlamak elzemdir.

Kadınlar, toplumun tüm kesimlerince sosyal ve ekonomik hayata değer katmaları için desteklenmeli ama her şeyden önce de hayatta kalmalılar; @istanbulsözleşmesiyaşatır.


AYŞEN AKALIN
RVD Başkan Yardımcısı

Bu yazı, ilk olarak Campaign Türkiye’nin 103. sayısında yayımlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.