Marjinal Porter Novelli ‘Kolektif Amaç’ı kurdu

Marjinal Porter Novelli, toplumsal faydayı temel alan “Kolektif Amaç” marka iletişim danışmanlığı hizmetini kuruluşunun 25’inci yıldönümünde iletişim sektörüne kazandırıyor.

Yerel ve küresel pek çok markaya 360 derece stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti sunan Marjilal Porter Novelli, Kolektif Amaç iletişim danışmanlığıyla markaların, iletişim stratejilerini, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, sosyal pazarlamalarını, sosyal etkilerini ve marka iletişimlerini topluma ve dünya gezegenine katkı sağlayan bir duruş benimseyerek yapılandırmalarına destek olacak. 

Yeni nesillerin dünyasına yeni nesil iletişim

Dünyanın marka-tüketici-toplum boyutlarında önemli değişimlerden geçtiğini vurgulayan Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı Asuman Bayrak, şunları söyledi: “Yeni nesillerin dünyasında iletişimin de yeni nesil bir bakış açısıyla ele alınması büyük önem taşıyor. 25’inci yılını geride bırakan bir ajans olarak hem sektöre hem de değişim ihtiyacını tüm boyutlarıyla yaşayan kurumlara bu alanda Porter Novelli’nin 80 yıllık kolektif deneyimini sunmak istedik ve ‘Kolektif Amaç’ iletişim danışmanlığını oluşturduk. Kolektif Amacı, bir kurumun bir yandan büyürken diğer yandan da çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve geri kalan tüm paydaşlarıyla birlikte topluma ve dünyaya olumlu katkılarda bulunmasını sağlayan değerler bütünü olarak tanımlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz dönemde de kurumların iletişim stratejilerini söz konusu kurumların büyüklükleri ve kârlılıkları değil, kurumun kültürüne ve iş yapış şekline yerleşmiş ‘Kolektif Amaç’ yönlendiriyor. Bir kurumun, toplumsal ve gezegen çapındaki ‘duruşunu’ belirten Kolektif Amacı ortaya çıkarma, bu amaçtan şekillenen etki hedefini belirleme ve bu etki hedefine ulaşılması için gerekli yol ve yöntemleri tanımlayan stratejileri geliştirme süreçlerini müşterilerimiz için üstleniyoruz.”

Kolektif amaç marka iletişim stratejisinin merkezine yerleşiyor

Marjinal Porter Novelli’nin sunacağı Kolektif Amaç iletişim danışmanlığı hizmeti Kolektif Amaç belirleme, etki hedefi belirleme, 360 derece iletişim ve sosyal etki ölçümü adımlarından oluşuyor. Kurum içinden kurum dışına tüm marka paydaşlarının kuruma dair beklentileri öğreniliyor, analiz ediyor ve kurumun kolektif amacı ortaya konuluyor. Söz konusu kolektif amacın yönlendirdiği ve içerisinde kurumsal, sektörel ya da toplumsal katkıların görünürlüğünü hedefleyen bir “etki hedefi” belirleniyor. Belirlenen etki hedefi 360 derece iletişim kanallarının tümüne göre düşünülmüş bir stratejiyle uygulanıyor ve etkiler ölçülüyor. 

Kolektif Amaç marka itibarına doğrudan etki ediyor

Marjinal Porter Novelli’nin sunacağı Kolektif Amaç iletişim danışmanlığı, köklerini uluslararası ajans Porter Novelli’nin, 2017 yılında sosyal yatırımlar alanında uzman şirket Cone Communications ile birleşmesinin ardından tüm dünyada uygulamaya başladığı “Purpose” disiplinine dayanıyor.  

Kolektif Amaç (Purpose), itibara yüklediği güncel anlamla, rekabet avantajını da yeniden tanımlıyor. Porter Novelli ve Cone Communications’ın yaptığı “Purpose Index” araştırmasına göre, Kolektif Amaç bileşenleri bir kurumun toplu itibarında ortalama yüzde 13’lük bir orana denk geliyor. Endekse göre bir kurumun genel itibarının %96’sını Kalite (%65), Vizyon (%18) ve Kolektif Amaç (%13) olmak üzere üç ana kategori oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde itibar endekslerinde yüksek puan almış olan kurumlar, Kolektif Amaç puanlamalarında da yüksek başarı elde etmiş bulunuyor. 

Kolektif amaç itibara ve iş sonuçlarına olumlu katkı sağlıyor

Kurumların hitap ettiği tüketiciler ve paydaşlar, yapılan güncel araştırmalara göre artık kurumların eylemde bulunmasını, özen ve önem göstermesini, bir değişim hamlesini savunmalarını beklemektedirler. Amerika Birleşik Devletleri’ni temel alan bir araştırmaya göre Amerikalı tüketiciler itibarı yüksek şirket tanımlamalarında yüzde 86 oranında sorumluluğu, %85 oranında özen ve önemi, %81 oranında belirli konularda duruş sergilemeyi, %79 oranında çevreyi korumayı ve %73 oranında önemli toplumsal sorunlara yönelik kurumsal hamleleri önceliklendiriyor. Bununla birlikte Amerikalı tüketicilerin üçte biri Kolektif Amaç odaklı bir şirketten ürün ya da hizmet satın almaya eğilimli olduklarını belirtiyor. Tüketicilerin yüzde ellisi, ürün ya da hizmetlerini tercih ettikleri kurumları bırakıp, bir kolektif amacı temel edinmiş kurumlara yönelme eğilimlerini ifade ediyor. Tüketicilerin yine %50’si, kurumların toplumsal faydayı temel alan etki ve değişim hedeflerine destek vermeye gönüllü olabileceklerini belirtiyor. 

 

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.