artwork

İtibar yönetimi ve şeffaflık

10 sene önce

0

Güven kavramı, ikili ilişkilerde birçok kişi için gerekli olan ilk üç maddeden biridir. Kurumsal ilişkilerde ise en temel kavram güvendir. Kurumsal anlamda, hedef kitle ile istenilen düzeyde ve istenilen yönde iletişim kurabilmenin yolu da güvendir. Söz konusu güven ise, doğru ve istikrarlı bir itibar yönetimi stratejisi ve şeffaflık ile sağlanabilir.

Doğru strateji ile gerçekleştirilen itibar yönetimi ve sunulan şeffaflık, reklamdan, pazarlamadan ve halkla ilişkilerden daha farklı ve hatta daha üstündür. Çünkü kurumsal anlamda güvenilirlik, ürün ve marka tanıtımından daha etkili bir yöntemdir ve kuruma zaman kazandırır. İtibar yönetimini sağlayan şeffaflık, bilinirliği değil güvenilirlik sağlamaktadır fakat güvenilirlik, anlatılmak istenilenin karşı tarafa daha hızlı aktarılmasını sağlar ve duygusal çekim gücünü arttırır.

Nihaî tüketiciye yönelik yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bireyler reklamlardan kuşkusuz etkileniyor fakat güvendikleri markaları satın alıyorlar ya da güvendikleri marka dışındaki diğer tüm markaları sadece “deniyorlar”. Kurumsal anlamda ise, finansal bilgiler, borç ve ödeme geçmişi gibi konularda açık veriler sunan firmalar, diğer firmalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bu gibi konularda açık davranmayan firmalarla güven eksikliği sebebiyle ticaret yapılmıyor.

Haziran ayında, Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerde özetle, kurumsal itibara yönelik stratejiler belirlenmesi ve şeffaflık, yasa haline geldi. İktisadi ve mali durumlar, yönetim kadrosu, çalışan sayısı, hizmet sektörü ve biçimi gibi tüm verilerin artık düzenli biçimde kayda alınması ve devlet tarafından yapılacak denetimlere açık olması gerekiyor. Bu düzenleme, tüm firmalara, yurt içinde ve yurt dışı ile yapılacak tüm ticaret işlemlerinde güvenilirlik sağlamayı ve şeffaflığı zorunlu kılıyor. Böylece, ticaret alanında önemli bir adım atılmış ve itibar yönetimi ile şeffaflığın altı çizilmiş oluyor.

 

Bülent Güven
İDA Yönetim Kurulu Üyesi