İş davalarında muhtemel değişiklikler

7 yıl önce

0

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 25/05/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi. Bu tasarı ile İş Mahkemeleri’nin kuruluş ve çalışma şekilleri hakkında düzenlemeler yapılmanın yanında zorunlu arabuluculuk ve bazı işçi alacaklarının zamanaşımı sürelerinde düzenlemeler yapıldı.

Öncelikle göze çarpan en önemli yenilik uzun zamandır gündemde olan ancak bir türlü pratikte yaygınlaşamayan arabuluculuk müessesesinin bazı iş davaları için zorunlu hale getirilmesi oldu. Tasarı ile, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlendi. Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ise arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmayacak. Demek oluyor ki sayılı konularda dava açılmadan önce Arabuluculuk Komisyonu’na başvurarak uyuşmazlığın çözümü için tarafları bir araya getirecek bir arabulucu ile görüşmelerde bulunmadan dava açılması halinde açılan dava usulden reddedilecek. Komisyonca atanan arabulucu, tarafların elindeki bilgi/belgeler doğrultusunda incelemelerde bulunacak ve tarafları ortak bir noktada sulh olmaya teşvik etmeye çalışacak. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ancak bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Sulh olunamaması halinde bir durum bir tutanağa bağlanır ve dava açma süresi bu tutanaktan sonra başlar.

(Yazının devamı önümüzdeki ay yayınlanacak.)

Av. Yunus Çelikbiz
HukukiBoyut

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Haziran 2017 sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Siz Hangi Tip Erkeksiniz?

“YKKD ile Söylemden Eyleme”...