İş davalarında muhtemel değişiklikler – 2

7 yıl önce

0

(Avukat Yunus Çelikbiz, geçtiğimiz ay ilk bölümünü yayımladığımız ve Mayıs 2017’de TBMM’ye sevk edilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’yla yaşanacak değişiklikleri anlatmaya devam ediyor.)

İlgili kanun tasarısıyla ayrıca iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlardaki zamanaşımı süresi ise 10 yıldan 5 yıla indirilmektedir.

Yine 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması zorunlu hale getiriliyor.

Görüleceği üzere kanun koyucu zorunlu arabuluculuk ve idareye başvuru zorunluluğu gibi kavramlarla İş Mahkemeleri üzerindeki iş yükünü azaltmak ve yargılamaları da daha kısa sürede sonuçlandırmak istemektedir. Uygulamada özellikle işe iade davalarının sonuçlanmasının uzun süreler alması ve dava sonuçlarının uygulanması konusunda sorunların giderilmesi açısından zorunlu arabuluculuk müessesesi oldukça yararlı olacak gibi gözükmekte. Yine zamanaşımı sürelerinin kısaltılması da hak aramanın kötüye kullanılmasını engelleyici bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.

 

Av. Yunus Çelikbiz
HukukiBoyut

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Temmuz 2017 sayısında yayımlanmıştır.

 

Senin için
Tümünü göster
Siz Hangi Tip Erkeksiniz?

“YKKD ile Söylemden Eyleme”...