artwork

İlerleme değişimle olur

8 yıl önce

0

Pazarlama dünyasının ne kadar değiştiğini sektörde olan ve bu dergiyi takip edenlere tekrar etmeme sanırım hiç gerek yok. Onlar da benim gibi, bir yere mail atmak için önce üst yönetime bir form götürmek zorunda kalındığı günleri hatırlıyordur (Dünya toz ve gaz bulutuydu esprisini yapmayalım lütfen :) ).

Machiavelli’nin dediği gibi “Her değişim, yeni bir değişim beklentisine yol açar.” Pazarlama iletişimcileri bu değişimlerin bazen başını çeker, bazen sadece takibini yapar. Olabilecek gelişmeleri öngörüp hem kendilerini hem markaları bu duruma adapte etmek görev tanımlarının başında gelir. Bizler, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği olarak sektörümüze ve üyelerimize değişimlere uyum sağlayabilecekleri alt yapıyı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda misyonumuzu, faaliyet ve kapsama alanımız ile daha birçok başlığı sorguladığımız bir dönemden geçiyoruz.

Derneği kurarken doğrudan pazarlama açılımının hangi disiplinlerde olacağını öngörüp, dernek tüzüğüne dört önemli disiplin tanımı yerleştirmiştik; Veritabanına Dayalı Pazarlama, İnteraktif Pazarlama, Etkinlik Pazarlaması, Satış Noktaları ile Sahada Pazarlama. Şimdi de değişime adapte olmak için bu dört disiplini tekrar tanımlıyoruz. Sektöre hizmet veren ajansların iş alanlarını ve kendilerine verdikleri isimleri araştırma safhasındayız. Böylece sonrasında da, ana disiplinlerin alt başlıklarını belirleyip sektörümüzü daha geniş temsil etmeyi hedefliyoruz.

Öncelikli hedefimiz doğrudan pazarlamayı, doğrudan postalama veya doğrudan satış hizmetleriyle özdeşleştiren; dernekte yeri olmadığını düşünen birçok şirketi bünyemize kazanmak. Sektörün, ortak sorunlara çare bulmak için birleşerek güçlenmeye ihtiyacı var. Şimdi DPİD yönetimi bunu yapmak için kolları sıvadı. Yakın zamanda tüm bu yenilikleri siz sektör çalışanlarıyla paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin…

 

Eser Hakim
DPİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Haziran 2016 sayısında yayınlanmıştır.