artwork

Gün gelir hesap döner…

2 yıl önce

0

2020 yılında dünya genelinde de Türkiye’de de reklam yatırımlarının nefesi kesilmişti. Dünya genelinde %3 civarında bir düşüş oluşmuştu, Türkiye’de de bazı mecralarda önemli yüzdelerle iş kaybı yaşanmıştı.

2021 sonuçlarına gelince, hem bu geçen yılın eksiğini kapatmak hem de hakiki anlamda büyüyen yatırımlarla dünya %20 civarında büyümüş olacak. Türkiye’de de 22-23 milyar TL’lere ulaşan bir pazar hacmi oluşacak.

2022 beklentilerine gelince, dünyada %10 civarında büyüme tahmin edilirken Türkiye’de TL bazında %30’larla bağlantılı bir büyüme gerçekleşebilir. Bu da 30 milyar TL’ye yakın bir ciro gerçekleşmesi demektir.

Ülkemizde kritik iki yapısal değişim var, ilki: TV ve dijitalin toplam yatırımlar içindeki payı %93. Radyo, basın, açıkhava, sinema %7. Bu dört mecradaki yatırım cılızlığı devam ettiği takdirde genel yatırım fotoğrafı bağlamında, bu mecraların yatırımcıları için sıkıntı oluşacaktır. Bizim görüşümüz, özellikle bu dört mecranın yatırımlarında artış isteniyorsa, mecra temsilcilerinin de dijital dönüşüm konusunda zamana ve hıza uyumlu çalışmaları gerekiyor.

Diğer önemli yapısal değişim ise: 2020 ilk yarı sonuçlarına baktığımızda, TV ve dijitaldeki büyümeler, fiili büyümeyle birlikte, taleple doğru orantılı artan fiyat enflasyonundan kaynaklanmakta. Bu artışta e-ticaret kategorisinin büyümesinin de önemli katkısı vardır.

Diğer yandan, reklam sürelerindeki ihlaller, süreleri 25 dakikayı aşan çıkan tost kuşaklar ve belki de yarınlarda hamburger tipi uygulamalar, reklam yatırımlarının içsel yapısını önemli ölçüde değiştirecektir.

“Reklamın Ekonomiye Katkısı” raporunda belirtildiği gibi, Türkiye reklam yatırımlarının 2,5 misli büyüme potansiyeli vardır.

Biz diyoruz ki; bu potansiyeli kullanmak için yeni mecra ve mecra benzeri oluşumlar, günlük kısır oyunlarla pazarı bozucu uygulamalardan kaçınmalıdırlar.

Atalarımız diyor ki; keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.

Ahmet Pura
RVD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 119. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
2024 Medya bütçeleri ne olacak!

RVD ile Reklam Üzerine...

RVD ile reklam üzerine

Önceliğimiz, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği...