GSS’de son durum

6 sene önce

0

Genel Sağlık Sigortası’nın uygulanması 01.10.2008 tarihinde başlasa da, ülkemizde zorunlu olarak 01.01.2012 tarihinde uygulanmaya başlandı. Türkiye’de yaşayan herkes 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak GSS’li oldu.

01.10.2008 tarihinden önce SSK kapsamında 120 gün ve Bağ-Kur kapsamında 240 günü bulunan kız çocukları, anne veya babası üzerinden sigortalı çalışmamak, kendi sigortalılığından dolayı gelir ya da aylık almamak şartı ile evlenene kadar anne ya da babası tarafından bakılmakla yükümlü olarak sayılır. 01.10.2008 tarihinden sonra doğanlar ile önce doğmakla birlikte anne babalarının sigortalı olmaması nedeniyle bu tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanamayan kız çocukları ise, 18 yaşına kadar, eğitimlerinin devamı halinde ise 20 veya 25 yaşına kadar sağlık hizmetinden faydalanacaklardır.

Okumayan erkek çocukları 18 yaşına kadar, lise veya dengi okullarda okuyanlar 20 yaşına kadar, yükseköğrenimde okuyanlar ise 25 yaşına kadar anne ya da babası tarafından bakılmakla yükümlü konumunda sayılırlar.

2016’dan sonra ise;

6663 sayılı kanun ile koşullarla lise ve dengi öğrenim ya da yükseköğrenimden mezun olanlara, mezuniyet tarihlerini izleyen günden itibaren 2 yıl sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmıştır.

6704 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun 60. maddenin 1. fıkrasının(g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmiştir.

“6745 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun 4 (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait GSS primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunluluğu, 20 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait GSS primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bülent Garip
DPİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Şubat 2017 sayısında yayımlanmıştır.