Site icon Campaign Türkiye

Great Pitch Poll’e göre ajanslar ruh sağlığına daha az önem veriyor

Great Pitch Poll‘e göre ajansta çalışanlar, şirketlerinin ruh sağlığına daha az önem verdiğine inanıyor. Bununla birlikte daha fazla kurum, hafta sonları e-posta göndermemek gibi yükleri azaltmanın yollarına bakıyor.

Great Pitch Company tarafından gerçekleştirilen araştırmada 150 katılımcıdan yalnızca %20’si, kuruluşlarının well-being’e odaklanan planları uygulamada geçen yıl içinde “büyük ilerlemeler” kaydettiğini hissediyor. 2022’de bu oran %31, 2021’de ise %51’di.

Akıl sağlığına olan odak, yeni iş konkurlarının baskısıyla daha da arttı ve yeni konkurlarda çalışacak olan personelin eksikliği, yanıt verenlerin %50’si için sorun teşkil ediyordu.

Great Pitch Company Kurucusu ve CEO’su Marcus Brown, “yeni işlerin günlük işlere ek yük getirdiğini” açıkça söyledi. Beşte ikisi (%42) mevcut iş yüklerinin dikkate alındığını söylerken, %58’i dikkate alınmadığını düşünüyor.

Brown, çalışma uygulamaları için bir “umut ışığı” olduğunu ekledi; yanıt verenlerin üçte biri (%33) ajanslarında “hafta sonları e-posta göndermemek gibi zorunlu çalışma yöntemlerinin” yürürlükte olduğunu söyledi. 2022’de bu soruya %9’u olumlu yanıt vermişti, bu yıl ise daha yüksek bir sonuç elde edildi.

IPA ve ISBA’in birinci yılını dolduran Pitch Positive Pledge’i, daha fazla şeffaflığı, zihinsel sağlığın daha iyi durumda olmasını, iş kalitesinde iyileştirmeleri, maliyet ve israfta azalmayı teşvik ediyor.

Anket; %39’unun Pitch Positive Pledge’den tamamen haberdar olduğunu ve ajanslarının buna kaydolduğunu, %43’ünün bunu duyduğunu ve %16’sının hiç duymadığını ortaya çıkardı.

IPA Başkanı Josh Krichefski şunları söyledi: “Çalışanlarımızı dinlemek ve konkur faaliyetinin çok önemli bir rol oynayabileceği stres faktörlerini belirleyip önlemek zorundayız. Dikkatle yönetilmesi gereken büyük bir baskı zamanı.”

Çeviri ve Uyarlama: Necla Eylül Durukan
Kaynak: Campaign UK

Exit mobile version