artwork

Geleceğin temeli; sürdürülebilirlik

2 sene önce

0

Kaynakları hesapsızca tüketilen, kirletilen, biyoçeşitliliği azalan ve dengeleri bozulan dünyamız, rekor sıcaklık artışı, orman yangınları, aşırı iklim olayları, yükselen deniz seviyesi, kuraklık ve pandemi gibi olaylarla insanlığa gelecek adına net bir mesaj veriyor. Birey olarak hayat tarzımızı değiştirmekten şirketler olarak iş yapış şekillerimizi gözden geçirmeye kadar, her noktada dünyamız için ne yapabileceğimizi düşünmek ve geleceğimizi buna göre yeniden tasarlamak zorundayız. Artık şirketler daha iyi bir marka imajı, daha düşük maliyetler ve daha yüksek verimlilik için ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek çalışmak zorunda.

Tekfen Holding olarak, 65 yıldır yarattığı değer ve istihdamla Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olurken ülkesine, insanına ve dünyaya fayda yaratmak için çalışıyoruz. İş yapma kültürünü insan, toplumsal fayda ve çevre ekseninde oluşturarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir gelecek odağında devam ettiren Tekfen’in sürdürülebilirlik vizyonunun çatısını, “geleceğin temelinde” kavramı oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alan holdingimizin vizyonu, tüm değer zincirini kapsayan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayan sürdürülebilir bir iş modeli geliştiriyor.

Sürdürülebilirlik demek, üretkenliğin devamlılığını sağlamak yani gelecekte var olmak ve var etmek demek… Ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak kaynaklarımızı daha verimli kullanmak demek… İklim krizi, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, dijital gelişmeler gibi global trendlerle birlikte değişen dünyayı bu gözle izliyoruz. Çevreye duyarlıyız. İş sağlığı ve güvenliğini, çalışanlarımızın yeteneklerini, dijital ilerlemeleri dikkatle takip ediyoruz. Kaynakları en verimli şekilde kullanmak için sürekli araştırıyor, kendimizi geliştiriyor ve yatırımlar yapıyoruz. Dijital dönüşüm ve inovasyonu işlerimize entegre ediyor, faaliyetlerimizi yeni teknolojilerle besleyen girişimlere de kaynak ayırıyoruz.

Sürdürülebilir tarım için sağlıklı sofraların bereketini, bitki besini, tohum, fide, fidan ve taptaze meyve ile sağlıyoruz. Ülkelerinin kalkınması için temeliz; Tekfen İnşaat ile yollar, köprüler, fabrikalar inşa ediyoruz. Gayrimenkul yatırımlarımız ile yaşam için temeliz; doğaya dost binalar, yuvalar yapıyoruz. Tekfen Vakfı ile gelecek için temeliz; kaliteli bir eğitim için gençlerimize burs veriyoruz.

Geleceğin kurucularından olma fırsatı veriyor

Sürdürülebilirlik Komitesi, bu vizyon için gerekli strateji, yol haritası, hedef, politika ve raporlamaların oluşturulmasından, holdingimizin öncelikleri doğrultusunda sürdürülebilirliğin entegrasyonundan ve bu çalışmalara grup şirketlerinin aktif katılımının sağlanmasından sorumlu olarak çalışmalarına Holding Yönetim Kurulu’na raporlayarak devam ediyor. Diğer yandan faaliyet gösterdiğimiz iş kollarının toplumların refah ve kalkınmasına katkı yapan, gıda gibi yaşamsal ihtiyaçlarına cevap veren, yani geleceğin temelinde olan sektörlerden oluşması, bir yandan bize ağır sorumluluklar yüklerken bir yandan da sürdürülebilir bir geleceğin kurucularından biri olma fırsatı veriyor.

Türkiye iklim liderleri arasında

İklimle ilgili riskleri kurumsal risk yönetimi kapsamında değerlendiriyoruz. Su risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesinde uluslararası standartları referans alıyor, su yönetimine yönelik çalışmaların yanı sıra ürün ve hizmetler yoluyla da suyun tasarruflu kullanımı bilincini teşvik ediyoruz. Ayrıca atık oluşumunu kaynağında önlemek ve en aza indirmek amacıyla çalışıyoruz. İlk kez on bir sene evvel, 2010 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerimizi izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başladık ve 2017 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2018 yılından bu yana ise aynı zamanda CDP Su Güvenliği Programı’na şeffaflıkla resmi raporlama yapıyoruz. İlk defa bilgi paylaşımında bulunduğumuz 2017 yılında, endüstriyel kurumlar kategorisinde en başarılı üç firmadan birisi olarak “B” bandında yer aldık.

2018 yılında da aynı konumu koruyarak Türkiye’de en iyi raporlama puanına sahip ilk 20 şirketten biri olduk. 2019 yılında, İklim Değişikliği ve Su kategorilerinin her ikisinde de ‘A’ bandında derecelendirilen tek şirket olma başarısını göstererek, Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yer aldık ve “CDP Global A Listesi”ne giren tek şirket olurken, dünyadaki 65 şirketten de biri olduk.

Toplumsal yatırım projelerine yatırım

Bir kurumsal vatandaş olarak ürettiğimiz değerlerin bir bölümünü eğitime, toplumsal kalkınmaya, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayacak projelerle topluma aktarmayı, yönetim anlayışımızın doğal bir parçası olarak kabul ediyoruz. Tekfen Grup Şirketleri ile Tekfen Vakfı olarak, 2019 yılında bağışlar, özel projeler, sponsorluklar ve benzeri yollarla toplumsal yatırım projelerine 29,5 milyon TL tutarında harcama yaptık.

Dori Kiss Kalafat

Tekfen Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Şirketler Direktörü

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 110. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Dentsu UK&I, müşterilerin karbon maliyetlerini azaltmasına yardımcı oluyor

Müşteriler, kampanyalarının karbon maliyetlerini ve bunların reklam etkililiğiyle nasıl bağlantılı...