Galat-ı meşhur olan marka mı patent mi?

7 yıl önce

0

Yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılan kelimenin doğrusunun yerini alması haline denir Galat-ı meşhur. “Herkesin doğru bildiği yanlış”tır aslında. Sınai haklar ile uğraşanlar için anlamları farklı olsa da diğerleri için marka ve patent aynı şeydir.

Bizim şirketin patentinin tescilinde yardım eder misiniz sorusuyla karşılaşan marka ve patent vekilleri, soran kişinin aslında patentten değil markadan bahsettiğini bilir. Günümüz girişimcilerinin yapacakları işi bulmadan önce ilk buldukları şey markalarıdır ve bu arkadaşlar aman kimse kapmasın saikiyle hareket ederek markalarını tescil ettirmek isterler. Ama buldukları ismi marka olarak düşünmeyi akıl etseler de, iş tescil aşamasına geldiğinde onun adı patentini almaktır.

Nadir de olsa, bir buluş yapıp bunun heyecanıyla vekil bulup, aman bunun markasını tescil edelim de kimse kullanamasın diyenler vardır.

Sözün özü diğerlerinin gözünde fikrin korunması önemlidir yoksa adı ister marka ister patent olsun birbirlerinden farkı yoktur. 

Kanun koyucu da buna yakın düşünmüş olacak ki 2017 itibarıyla sınai hakları ayrı ayrı düzenleyen KHK’ları nihayet bir kanun altında topladı ve yeni bir kanun kabul etti. Marka, patent, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hepsi Sınai Haklar Kanunu’nda düzenlendi. Kurumun adı da Türkiye Marka ve Patent Kurumu olarak değişti.

Kanunla, tescil ilan süreleri kısaltılarak, daha pratik bir sistem getirildi. Daha önce görmediğimiz 3 yıllık tescilsiz koruma, üniversitelerin tasarım sahibi olabilmeleri, dava yoluna gitmeden uyuşmazlık çözüm sistemi, kanunun yeni yönlerinden. Yeni kanunla birlikte uygulamada sıkıntı yaratan hususların halini ve diğerlerinin marka ve patent farkını öğrenmesini umut ediyoruz.

 

Av. Erdal Aksu
HukukiBoyut

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Mart 2017 sayısında yayımlanmıştır.