artwork

Fütürizm ayrı, inovasyon ayrı…

5 sene önce

0

Grey’in Yaratıcı Teknolojiler Yöneticisi Mauricio Ruiz, fütürizm ve inovasyon arasındaki farkları ve bunların markalar için önemini anlatıyor.

İş dünyasının en başarılı insanları arasında yer alan Elon Musk ve Jeff Bezos gibi kişiler medyada peygamberler olarak gösteriliyorlar. Belki öyledirler. Geleceğin nasıl olacağını tahmin ediyor ve bu tahminler doğrultusunda üretiyorlar. Bunu yaparken, bizim de kaderimizi çiziyorlar.

Ama bir dakika! Bu insanlar neden benim markamın geleceğini tayin ediyorlar ki? Ben de inovasyon yapıyorum!

Problem de burada yatıyor. İnovasyonu fütürizmle karıştırıyorsunuz ve bu da kendi yolunuzu çizme şansınızı ortadan kaldırıyor.

Bahsi geçen liderler kendilerini diğerlerinden ayrıştıran, özgün nedenlerle fütürist olarak tanımlanıyorlar. 30-40-100 yıl sonrasını hayal ederek, hayal ettikleri geleceğe uygun ürünler tasarlıyorlar ve kendini gerçekleştiren bir kehanetin yaratıcısı oluyorlar. Anlattıkları gelecek, izleyicilerinin gözünde somutlaşıyor ve yeni endüstrilerin doğumuna yol açıyor çünkü teknoloji devleri, geleceğimizi nasıl hayal ettiklerini net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Cesaretin de ötesinde bunu yapmak için zaman, odaklanma ve para gerekiyor. Hem de inovasyon denemelerine yatırılandan çok daha fazlası.

Yaratıcı endüstrilerde çalışan profesyoneller, kendi sektörlerinin geleceğini oluşturmak için hiç olmadığı kadar hevesli. Genellikle ilerlemelerini hızlandırmak için inovasyondan destek alıyorlar. İnovasyon departmanı yöneticileri geleceğe uzanan yolun taşlarını döşemekle görevlendiriliyor ve bütün sektörün de onları takip etmesi bekleniyor. Ancak adında “inovasyon” geçen herkes ve her uygulama, şu anda elimizde olan malzemeye yeni bir kullanım alanı veya şekli bulmaya odaklanmış durumda. Çoğu zaman da bu yeni kullanım alanları, işletmenin o anda karşı karşıya olduğu problemlere çözüm üretmek için bulunuyor.

Yaratıcı yıkım yapan fütüristler, kendi gelecek beklentilerine göre üretim yaparlar. Gelecek üzerine bir beklenti oluşturur, farklı senaryolar yaparak inovasyon süreçlerini geliştirirler. Bu, inovasyonu geliştirmek için varolan iş birliklerini, kaynakları ve teknolojileri yeni şekillerde devreye sokmaktan farklıdır.

Hem fütürizm hem de inovasyon harika şeyler. İkisi de hayati öneme sahip. Ancak birbirlerinden çok farklılar. Ve siz muhtemelen sadece ikincisine yatırım yapıyorsunuz.

Fütürizm ve dış değer kestirimi uygulamalarını benimseyerek uzun vadeli planlamanızda yeni yöntemler deneyebilirsiniz. Potansiyel bir geleceği istediğiniz şekle sokmak için hangi adımları atmanız gerektiğini tahmin eder, size bu adımları atma fırsatını sunacak potansiyel gelecekleri hayal edersiniz.

Ne yapmanız gerektiğini, “fütüristin alet çantası”ndan bazı parçaları ödünç alarak inceleyelim:

Fütürizm, inovasyon için bir pusuladır

Fütüristler kültür veya davranışlardaki değişim potansiyeliyle ilgili mırıltılar gibi zayıf sinyalleri sürekli takip etmek, sonrasında da bunların gelecekte izlemesi mümkün olan yolu saptamak zorundadır. Şimdiki durumu ve uzak dönemlere yayılan olası senaryolarla birleştirmek, her farklı durumda karşılaşılacak farklı sonuçları hayal etmeyi sağlar. Sonrasında şu tip sorular sormaya başlayabiliriz: Bu gelecekte yaşamak nasıl hissettirebilir? Bundan 10-20-30 yıl sonra ne görür, duyar, neye dokunuruz? Yeni fırsat alanlarının saptanması sonucunda, hayal edilen geleceğe ulaşmak için atılması gereken adımlar görünür hale gelir. Neticede inovasyonlarınızın uzun vadeli yönü ortaya çıkar.

İnsanlar geleceği görmek isterler – Böylece size katılabilirler

Gerçek fütüristlerin yaptığı gibi uzun vadeli planlarınızı görselleştirmek ve bunları izleyicilerinize aktarmak yakın dönem inovasyonun yolunu daha net bir hale getirir. Ve bu, insanlara ortak bir gelecek vizyonuna dahil olma fırsatı sunulduğunda iş birliğine daha yatkın ve daha etkili bir hal alır. Böylece inovasyonlar, fütürist bakış açısıyla ana hatlarını çizdiğiniz geleceğe doğru uzanan yoldaki ekmek kırıntıları gibi görünür. Akışın sürekli olduğu bir dünyada güçlü, akla yatkın yakın gelecek vizyonlarına sahip olan şirketler kendilerinden daha büyük bir şeyi temsil etme olanağı kazanırlar ve kendi vizyonlarını benimseyen daha çok kişiyi çevrelerine toplarlar.

Gelecekte bir teknokrat tekeline izin veremeyiz

Musk, Bezos ve bize sundukları gelecekleri incelediğinizde, bir kolektif yerine birey tarafından oluşturulmuş, tek amaca yönelik bir gelecek görürsünüz. Bunu analiz ettiğinizdeyse yakın geleceğe dair algıyı değiştirmek için pek çok şirketin, hükümetin, sivil toplum kuruluşunun ve bireyin bir arada çalışmasının gerektiği ortaya çıkar. Peki ya devler tarafından bize sunulan birden fazla geleceği değiştirmek için ne yapmalı? Böyle bir durumda pek çok farklı sesin bir araya gelmesine, farklı hikayelere ve bakış açılarına dair elementlerin birleşmesine ihtiyaç duyarız.

İçinde yaşamak ve çalışmak istediğimiz dünyayı aktif bir şekilde gözümüzde canlandırmalı, bu alternatif dünyalara giden yolları belirlemeli ve yaratmalıyız. Bunun için alternatif anlatıları hayal edecek, “gelecek arkeoloğu” gibi çalışacak yaratıcı hikaye anlatıcılarına ihtiyacımız var. Ancak onlar oluşturacakları hikayeler, nesneler ve deneyimlerle alternatif gelecekleri gözümüzde canlandırmamızı ve sonuçları anlamamızı sağlayabilirler.

Peki nasıl? Öncelikle sinyalleri belirlemelisiniz. Mevcut hedef kitlenizin davranışlarındaki değişimleri araştırmalı, merak uyandıracak “ne?” ve “neden?” sorularını belirlemelisiniz. Ardından yaratıcı düşünceyi harekete geçirmek için tahminler yürütmeli, gördüğünüz sinyallerin yeni bir norm haline geldiği gelecekleri hayal etmelisiniz. Abartmalı, bu davranış değişikliğinin toplumda baskın görüş olduğunu düşünmelisiniz. Ve en sonunda şimdiki zamana dönmeli, hayal ettiğiniz kurgusal geleceği oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız olguları, ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tasarlamalısınız. Sonra da tasarımlarınızı hayata geçirmelisiniz.

Şimdiyi ve geleceği kesiştiren yaratıcı araçlar geliştiren şirketler, istediğimiz geleceğin yaratımında aktif rol oynayacaklar. Bu gelecek, hepimizin dahil olacağı bir gelecek olacak.

Bu nedenle araştırmaya, keşfetmeye ve yaratmaya başlayın.

 

 

Mauricio Ruiz
Grey Yaratıcı Teknolojiler Yöneticisi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 80. sayısında yayımlandı.