Etkinlik yönetiminde iletişimin gücü

7 yıl önce

0

“Hangi işi yapıyorsanız o işin en iyisini yapmaya çalışın, o işi en iyi bilenlerle işbirliği yapın.” Bu önemli tavsiye, Türkiye’nin en değerli işadamlarından birine, rahmetli Sakıp Sabancı’ya ait. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sayısız kitabı da bulunan Sakıp Bey, bu söylemi ile etkinlik yönetiminin en önemli ilkelerinden birini tanımlamış. Etkinlik yönetimi, kurumlara ölçülebilir katkı sağlayan stratejik bir planlama çeşididir. İç ve dış tüm paydaşlarla doğrudan iletişim kurabileceğimiz en önemli çalışmaların başında gelir. Kurum ve kuruluşlar, ülkemizde yeteri derecede önem verilmediğini düşündüğüm etkinlik yönetimini, kurumsal iletişim ile birlikte, ayrı bir stratejik planlama olarak değerlendirmelidir.

Kurum kültürünün ve hedeflerinin aynası olan etkinlikler, itibar yönetiminin ana çalışma başlıklarından biri olmalıdır. Hedef kitlenin ikna olması, katılımcılarda gözle görülür ve ölçülebilir bir etki yaratılması, etkinliklerin en önemli başarı kriteridir. Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını yürütecek bir profesyonele de bu yüzden ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalıştığı veya hizmet verdiği kurumlar tarafından “mucizevi” özelliklere sahip olması beklenen etkinlik uzmanının öncelikle iletişim yeteneği üst seviyede olmalıdır. Bugüne kadar yaşadığım deneyimlere dayanarak bu yeteneğin, iletişim profesyonellerinin almış oldukları eğitim ile edinebilecekleri bir beceri değil, doğuştan gelen bir yetenek olduğunu söyleyebilirim.

“Etkinlikçi,” çalıştığı veya hizmet verdiği kurumun kültürü ile hedeflerini özümseyerek, organizasyon bilincini en doğru şekilde yansıtabilmelidir. Stratejik iletişim disiplini içerisinde, iş süreçleri, problem çözme, hızlı karar alma, hedefleri – öncelikleri belirleme, planlama, organizasyon ve analitik düşünce ile bütçe, zaman ve tedarikçi yönetimi gibi konularda etkin olması gerekmektedir. Etkinlik uzmanı, kriz durumlarında sakinliğini koruyarak, yaratıcı fikirler geliştirebilmeli ve bu yolla hızlı çözümler üretebilmelidir.

2017 yılının güzel ülkemize ve tüm meslektaşlarımıza sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle!

R. Ömer Ertüm

KİD Üyesi

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye dergisi Aralık 2016 sayısında yayımlanmıştır.