Etik

Etik kavramı tarih boyunca, toplumların en önemli tartışma konuları arasında yer aldı. Türk Dil Kurumu’na göre; kısaca “ahlak bilimi” olarak tanımlanan bu kavramın kökeni antik Yunan’a kadar uzanıyor. Yunanca, “Etos” yani “karakter” anlamına gelen “etik”, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değer ve kuralları; doğru, yanlış ya da iyi, kötü gibi ahlaksal açıdan irdeleyen bir felsefe dalı. Ahlak ise etik değerlerin bireyler tarafından uygulanması olarak ifade edilebilir. Bu açıdan bakıldığında “Etik; insanı bireye, toplulukları topluma dönüştürme gücüne sahip bir değerler bütünüdür” dersek abartmış sayılmayız sanırım.

Doğaya ve insana saygılı, sorunları iletişimle çözen, görüşlerini özgürce ifade eden, demokratik bir toplumdan tutun da o toplumun ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayacak markaların sağlıklı bir şekilde oluşması için etik değerlerin her alanda hayata geçirilmesine ihtiyaç var.

İDA olarak geliştirdiğimiz iş birlikleriyle etik değerler konusunda toplumsal farkındalığı artırmanın önemine inanıyoruz. 11 Eylül’de, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Organizasyonu (ICCO) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Lisans Programı’nın iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Siyasette, Medyada ve Marka İletişiminde Etik” konulu konferans bunun ilk adımını oluşturdu.

İDA olarak gelişen teknolojinin etkisiyle hızla değişen dünyada iletişimin öneminin tarihte olmadığı kadar arttığına inanıyoruz. Her alanda etik değerlerin yerleşmesi, daha yaşanabilir bir dünya için büyük önem taşıyor. Sektör profesyonelleri olarak bizler bu alanda üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirerek, farkındalık yaratacak girişimler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Aynı girişimlerin, yaşamın her alanına yönelik faaliyet gösteren sektörlerde gerçekleşeceğini de umut ediyoruz.

İDA Üyesi Özge Uzun

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 92. sayısında yayımlandı. 
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.