artwork

En uzun videoyu Türkler izliyor

9 yıl önce

0

Dünyada 42 ülkede faaliyet gösteren ve dijital reklamcılığın, internetin gelişmesi için çalışan Interactive Advertising Bureau tarafından 24 ülkede yapılan “Mobil Video İzleyicileri Araştırması”nın sonuçları, insanların beşte birinin televizyon izlerken düzenli olarak akıllı telefonlardan video seyrettiğini gösteriyor. Araştırmanın yapıldığı her ülkede mobil reklamcılığın kişiye özelleştirilmiş kullanımının ilgi çektiği görülüyor.

Interactive Advertising Bureau’nun 24 IAB ülkesinin ortak katılımıyla gerçekleştirdiği, mobil video tüketimini küresel ölçekte irdeleyen araştırmaya göre, mobil ekranlar genel kanının aksine düzenli olarak uzun videolar izlemek için de kullanılıyor. Katılımcıların %36’sı telefonlarıyla günlük veya daha sık olarak 5 dakika ya da daha uzun süreli videoları izlediklerini söylüyor. Akıllı telefonlardan uzun süreli video seyredenlerin arasında Türkiye, Finlandiya, Çin, Rusya ve Singapur izleyicileri başı çekiyor. Hatta uzun metrajlı film ya da televizyon programlarının bölümleri de telefondan izlenebiliyor. Film ve program izleme konusunda özellikle Çinliler ön plana çıkıyor.

24 ülke için mobil video izleyicilerinin, videolara ulaşma yolları olarak aşağıdakiler öne çıkıyor:

Video paylaşım siteleri (%62)

Sosyal ağlar (%33)

Web arama sonuçları (%20)

Reklamlar (%14)

Aynı anda hem televizyon hem de video izliyorlar

Tüm ülkelerde çok sayıda internet kullanıcısı, akıllı telefonlarında kısa veya uzun süreli video tüketimlerinin yıldan yıla arttığını belirtiyor. En büyük oranda artış sırasıyla ABD (%50), Kanada (%42), Yeni Zelanda (%42), Güney Afrika (%42) ve İngiltere’de (%40) görülüyor. Bu eğilim, televizyon izleme alışkanlıklarını da etkiliyor. Çin’de % 37, Singapur’da % 35 oranında izleyici telefonlarında daha fazla video izledikleri için televizyonu daha az seyrettiklerini belirtiyor. Mobil video izleyicilerinin %22’si televizyon seyrederken aynı zamanda mobil video da izliyor. Bu tür çoklu ekran kullanımı Japonya hariç tüm ülkelerde göze çarpıyor.

IAB ABD Digital Video and Mobile Marketing Center of Excellence Genel Müdürü, mobil ve videodan sorumlu Başkan Yardımcısı, Anna Bager durumu “Küçük ekranlarda dijital video tüketiminin popülerliği dünya genelinde yadsınamaz bir noktaya gelmiştir.” olarak yorumluyor. İnsanların sadece kısa videoları izlemek için değil uzun süreli programları izlemek için de telefonlarını kullanması, markalara bu çarpıcı mobil etkileşimin bir parçası olmak için kapı açıyor. Fakat tüketicinin çoklu ekran kullanım eğilimi reklamverenler için yeni bir pazarlama sorununu ortaya çıkartıyor: İzleyicinin dikkati aynı anda iki ekrana dağılırken ona nasıl ulaşabiliriz?

Çözüm belki de kişiselleştirilmiş mobil video reklamında yatıyor. Ülkelerin çoğunda tüketicilerin %80’inden fazlası, kişiye özelleştirilmiş reklamların, genel içerikli reklamlara oranla daha fazla ilgi çektiğini. Bu olgu reklamverenlerin mobile özel reklam yapması gerektiğini, televizyon reklamlarını mobilde aynen kullanarak bazı fırsatları kaçırabildiğini gösteriyor. Araştırma bulgularına göre özellikle ABD ve Kanada’da yaşayan tüketiciler, o anda izledikleri videonun içeriğiyle ilgili veya video izleme geçmişleriyle ilişkili reklam görmeyi tercih ediyor.

Araştırmaya katılanların sadece %28’i televizyonda daha önce görmüş olduğu reklam filmini mobil video izlerken de görmüş olduğunu belirtiyor. Bu oranın Fransa’da %38, Türkiye’de %36, Finlandiya’da ve ABD’de ise %35 olduğu görülüyor. Böylece kişiselleştirilmiş video reklamının önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

IAB ABD, Mobile Marketing Center of Excellence Direktörü Joe Laszlo, bu durumu “Araştırma çıktıları dünyada tüketicilerin, izledikleri videoların içeriğiyle ilgili olan mobil video reklamları daha çok kabul ettiğini gösteriyor” sözleriyle açıklıyor. “Bu durum hedef kitlelerine ulaşmak isteyen reklamverenler için büyük bir fırsat barındırıyor.”

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun görüşlerini, “Bu araştırma mobil video reklamcılığının geleceğine ışık tutuyor. Örneğin eMarketer 2019’da dünyadaki tablet kullanıcılarının sayısının 1,5 milyara ulaşacağını öngörüyor. PwC Global Entertainment and Media Outlook 2015-2017 raporu, mobilin 2018’de displayi geçeceğini söylüyor. Bu büyümenin hangi formattan geleceğini ise IAB’nin raporu net biçimde ortaya koyuyor.” şeklinde dile getirdi.

Site yerine mobil uygulama kullanmada Türkiye üçüncü

Videolara ulaşmada reklamların etkisinin ABD’de %22 ve Kanada’da da %18 ile diğer ülkelerden daha fazla olduğu gözlemleniyor. Mobil uygulamaların, mobil video izlemek için kullanılan pratik bir yöntem olduğu görülüyor. Araştırmaya katılanların yarıya yakını (%48) mobilden video izlemek için genel olarak uygulamaları kullandığını belirtiyor. Mobil video izlemek için uygulamaları en çok kullanan ülkeler %63’le İngiltere, %60’la Brezilya ve %58’le Türkiye. Buna karşılık sadece %18’lik bir kesim video izlemek için genel olarak internet sitelerini kullanıyor.

Ücretli video

Mobil video üzerinden reklamcılığa alternatif para kazanma yöntemleri olarak abonelik hizmetleri ve on-demand ücretli içerik hizmetleri ön plana çıkıyor. Bazı ülkelerde tüketiciler telefonlarında video izlemek için ücret ödeyebileceklerini belirtiyorlar.

Örneğin:
Çin (%33)

İngiltere (%25)

Kanada (%23)

ABD (%23)

Avusturalya (%21)

REKLAMA EVET, ÜCRETE HAYIR

Ücretli video modelinin başarılı olabilmesi için önünde hala aşılması gereken engeller bulunuyor. Zira, katılımcıların %78’i reklam içeren ücretsiz mobil videoları ücretli izleme yöntemine tercih ettiğini iletiyor.