Dünya değişirken Türkiye’nin durumu

12 yıl önce

0

59. Cannes Lions’ta son 4-5 senedir süregelen “dijital fırtına” bu sene de kendini hissettirdi. Sunum yapan firmaların ve markaların odaklandıkları konular, sosyal jenerasyonu etkilemek, mobil iletişimde farklılaşma yöntemleri, sosyal oyunların geleceği, popüler viral video üretimi gibi uzayıp giden bir liste.

Sosyal jenerasyon” diye adlandırılan kitlenin medya tüketim alışkanlıklarının üst sıralarında online oyunlar yüzde 25, online müzik yüzde 24,3, online video takibi yüzde 22,4, mesajlaşma yüzde 21,7 ile yer alıyor.

Değişim şöyle özetlenebilir; içeriğin reklam olmaya başladığı, medyanın uygulamalara dönüştüğü ve sosyal diyalogların en etkili medya haline geldiği bir süreç… 2012’de satılacak TV’lerin yüzde 65’inin internet bağlantılı olması da bu değişimin eve girmesi için uyum sağlama çabasıdır.

Aslında tüm konuşmalardan ve dokümanlardan teknolojinin şimdilik gelişimini tamamladığı, internet protokolünü oluşturan ana değerlerin ortaya çıktığını anlıyoruz. Bundan sonraki bölümde teknolojinin ve onun aplikasyonlarının nasıl gelişeceğinden çok, bunları birbirine bağlayan sistemlerin regülasyonları, kurumsal çerçevelerin çizilmesi ve bunlara göre yeni iş modellerinin belirlenmesi esas olacaktır.

Bu noktada da IAB oluşumunun ne kadar önemli bir görevi üstlendiğini daha da iyi görüyoruz. Sektörün tüm bu değişimlere hazır olması için gereken eğitimler, sağlıklı ölçümlemeler ve bunu oluşturan altyapının oluşturulması, regülasyonların ayarlanması ve bunun için sektörün bir araya gelebilmesi, ortak çıkar etrafında buluşabilmesi IAB’nin öncelikli vazifeleri arasında yer alıyor.

Yapısı itibarıyla reklamveren, reklam ajansları, yayıncıları ve dijital ajansları aynı masa etrafında toplayabilen IAB bu değişimlere sektörü hazırlayacak dernektir.

Özetle, yeni hedef kitlelerin, yeni mecralarda, yeni içerikler tükettiği bir ortam, hem markalar, hem yayıncılar ve özellikle yaratıcı endüstriler için bir şanstır. Ezberin bozulduğu her bir birimin cesaretli kararlar almak mecburiyetinde olduğu bir döneme herkesin iyi hazırlanması gerekiyor.

Cesur olan kazansın!

Alper Üner
IAB Yönetim Kurulu Üyesi

Senin için
Tümünü göster
Bu yıl MIXX’te yenilikler var!

IAB ile Dijital Üzerine...

Dikkat! Dikkat!