artwork

DPİP “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırmasını açıkladı

2 yıl önce

0

“Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırmasına göre; 2020 yılında ülkemizde yapılan 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı Milli Gelirde 19,4 TL değer yarattı. 2020 yılında reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye toplam katkısı ise yüzde 6,73 ile 340 milyar TL oldu.

Pazarlama iletişimi ve reklam sektörüne yön veren dört dernek, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), tarafından kurulan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu DPİP, Türkiye’de ilk kez
yapılan “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması sonuçlarını açıkladı. Bu araştırma ile reklamın Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) kattığı değer ilk defa çok yönlü ölçülmüş oldu.

“Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması raporunda, Türkiye’deki teknolojik yeniliklerle hızla gelişen reklam sektörünün ekonomiye etkisi somut değerlerle ortaya konuldu. Araştırma sonuçları ile hazırlanan rapor, DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Başkan Yardımcıları Ayşen Akalın ve Volkan İkiler’in katıldığı basın toplantısı ile açıklandı.

Rapora göre; 2020 yılında ülkemizde toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağlayarak değer yaratmıştır. Başka bir deyişle, reklam ve medya yatırımları 2020’de ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,73 ile 340 milyar TL katkı sağlamış oldu. Yıllık medya yatırımları 1 milyar doların üzerinde olan 38 ülke içinde Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 31. büyük pazarı konumunda bulunuyor.  Türkiye’nin toplam reklam hacmi içindeki payı sadece yüzde 0,33. Bu oran, en büyük 38 pazar içindeki en düşük orandır. Buna göre, ülkemizdeki medya yatırımlarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret etmektedir. Reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2,26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57’lik yıllık bileşik büyüme göstermiştir.

2020 TÜİK istihdam verilerine göre, istihdam edilen toplam 26,8 milyon kişi içinde yüzde 2,25 ile 602 bin 704 kişinin, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile desteklendiği görülmektedir.

Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor

Ekonomik büyümeden, mevcut ekonomik büyüklükten ve makroekonomik beklentilerden etkilenen reklam sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşim iki taraflı. Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor. Modelleme verilerine göre, Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının GSYH’ye katkısı, 2012-2020 yılları aralığında ortalama yüzde 6,24 ve yıllar içinde katkısı giderek artıyor.
Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının milli gelirde yarattığı etki, ülkemizde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir bir strateji izleyen her sektörden şirketi ilgilendiren ve ülkenin gelecekteki potansiyel büyük resmini betimleyen, kayda değer bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.

Türk reklam sektörü gelişmeye çok açık

Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye sağladığı somut katkı ve değerler, sektörümüze sağlanacak destek ve teşviklerle çok daha büyük olacağının göstergesidir.

Türk reklam sektörünün yüksek büyüme potansiyeli olduğunu somut verilerle ortaya koyan araştırmada ayrıca, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için, sektörün kamu tarafından destek ve teşvik kapsamına alınması, dijital dönüşüme uğrayan sektörlerde reklamın etkinliğini gösterebilecek yeniliklerin, güncel teknolojik gelişmelerin takibi, tüm mecraların ve bütüncül ölçümlemenin desteklenmesi gibi öneriler yer alıyor.

Büyüyen sektörün adı: reklam

DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün, dört derneğin iş birliğiyle kurulmuş olan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun katkılarıyla, ülkemizde ilk kez oluşturulan Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu’nu sizlere sunuyoruz.Ekonomilere dinamo etkisi olan
güzide sektörümüzün yüksek büyüme potansiyeli değerlendirilerek, sürdürülebilir konuma getirilmelidir ve sloganımız şudur ki; Büyüyen sektörün adı REKLAM.” diyerek araştırma sürecindeki değerli emeklerinden dolayı, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Akpınar Uysal’a, Ipsos ekibinden Rabia Kalyoncu, Serkan Ceran ve Özlem Bulut’a teşekkürlerini sundu.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://dpip.org.tr/reklamin-turkiye-ekonomisine-katkisi-raporu-kasim-2021/