Dijitalin yeni heyecanı: Kırmızı Dijital Ödülleri

13. yılına giren ve bu yıl dijitali de ödüllendirecek olan Kırmızı Ödülleri’ndeki yenilikleri ve jüri değerlendirme sürecini Arzu Ünal ve Birim Gönülşen Özyürekli ile konuştuk.

Geleneksel basın reklamcılığındaki yaratıcılığı 2003 yılından beri ödüllendiren sektörün en önemli yarışmalarından biri olan Kırmızı Ödülleri, bu yıl dijital işleri de ödüllendirmeye karar verdi. Dijital dünyanın gün geçtikçe hayatımıza daha da çok girmesiyle önemi yadsınamaz bir hale gelirken Kırmızı Ödülleri de bu dünyaya kayıtsız kalmadı ve 13. yılında Kırmızı Dijital ile sektöre yeni bir soluk getirdi. Kırmızı Ödülleri’nin bu yılki Jüri Başkanı Y&R Brands İstanbul’un CEO’su Arzu Ünal ve Hürriyet Gazetecilik Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Birim Gönülşen Özyürekli ile Kırmızı Ödülleri’nden ve yeni dijital daldan bahsettik.

Kamer Yılmaz Dijital alanı da artık bu ödüllere dahil eden Kırmızı’da neler değişti, neler gelişti bu süreçte?

Birim Gönülşen Özyürekli Bundan tam 14 yıl önce, sadece gazete reklamlarına yönelik bir yaratıcılık yarışması düzenlemek, basın reklamlarında yaratıcılığın artırılmasını özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla yola çıktık. Başlangıçta sadece gazete ve dergi reklamları arasında yapılan bir yarışma olması sebebiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve sektörün takdirini kazandık. 2010 yılında Kırmızı Bölge Ödülleri’ni başlatarak Türk reklam sektörü adına önemli bir adım attık. Sadece İstanbul dışındaki reklam ajanslarının katılabildiği Kırmızı Bölge ile her reklamcıya kendi kentinde ulaşmaya başladık. Kırmızı olarak, bugün geldiğimiz noktada iletişimde ve reklamda yaratıcılığı da destekleyerek daha geniş bir çerçeveden bakıyor, güncelleniyor ve genişliyoruz. Kırmızı şemsiyesi altında 7 farklı yarışma var. Kırmızı, Kırmızı Bölge, Hürriyet Özel Ödülü, Canlı Kırmızı, Genç Kırmızı, Kırmızı Uluslararası Adana Film Festivali Afiş Yarışması ve bu yılın, bizce en önemli yeniliği; Kırmızı Dijital.

Kamer Yılmaz Dijital alanı da kapsamaya nasıl karar verdiniz?
Birim Gönülşen Özyürekli Kırmızı Ödülleri’nde ilk kez 46 farklı dijital alanda en iyileri belirleyeceğiz. Bu kategoride 1 Mayıs 2015 ile 15 Nisan 2016 tarihleri arasında ilk kez online platformlarda yayımlanmış projeler yarışacak. Kırmızı Dijital’de; web kategorileri, medya kategorileri, mobil kategoriler, sosyal sorumluluk kategorileri, brands&stories kategorileri, zanaat kategorileri ve özel kategoriler yer alıyor.
Kırmızı dijital özelinde özellikle vurgulamak istediğim iki nokta var:
Birincisi, basında olduğu gibi dijitalde de temel odak noktamız yaratıcılık ve uygulamadaki mükemmeliyet. İkincisi, yine basında olduğu gibi, sadece bitmiş ürüne bakmıyoruz, işin zanaat yanını da değerlendirme kapsamına alıyoruz. Yani Zanaat başlığı altında En İyi Dijital Reklam Metni, Sanat Yönetimi, İllüstrasyon, Reklam Fotoğrafı ve Reklam Müziği kategorileri de bulunuyor.

Kamer Yılmaz 46 kategori nasıl belirlendi?
Birim Gönülşen Özyürekli Kırmızı’nın temel bir prensibi var. Attığı hemen her adımda önce sektörün ortak aklına danışır. Daha ilk yılında, hayata geçmeden önce, o dönemdeki sektörün tüm ilgili meslek oluşumları ile görüşülmüş, görüş alınmıştı. Benzer şekilde, altı yıl önce 2006’da, sadece İstanbul dışında yerleşik reklam ajanslarının katılımına açık olan Kırmızı Bölge’yi bağımsız bir dal olarak başlatmadan önce Anadolu’da reklamcı dernekleri ile görüşmüş, Türkiye’nin
dört bir yanından reklamcılarla oluşturulan danışma kurulu ile bir dizi toplantılar yapılmıştı.
Kırmızı Dijital’de de benzer bir yol takip ettik. Kırmızı ekibi önce uluslararası yarışmaların dijital kategorilerini inceledi. Bunları ve kendi pazarımıza özgü dinamikleri dikkate alarak taslak bir yapı oluşturduk.
Ardından elimizdeki bu taslak yapı ile ajans görüşmelerine başladık. Hem geleneksel, hem de dijital ajanslarla yaptığımız görüşmelerde iki ana konuyu gündeme getirdik. İlk konu; Kırmızı’nın sadece birkaç dijital kategori ile sınırlı kalmadan Dijitalde En İyiler adıyla başlı başına bir dal açmasına sektörün yorumu ne olur? İkinci konu da; mevcut uygulamalar ile sektörün geleceğine işaret eden eğilimleri nasıl bir kategori yapısıyla şekillendiririz? İşte bu çalışmalar ve görüşmeler neticesinde bugünkü kategoriler oluştu.

Kamer Yılmaz Arzu Hanım, bu yıl Kırmızı Ödülleri’nin jüri başkanı oldunuz. Bize jüri kurgusu ile ilgili bilgi vermeniz mümkün mü?
Arzu Ünal Kırmızı benim için; sektörün yeni yetenekler tanıdığı, ajanslardaki yeni yeteneklerin yaptıkları işlerle portfolyolarına ilk ödüllük işlerini koyduğu, sektöre yeni yetenek kaynağının yetiştiği çok kıymetli yerlerden biri. O yüzden ben de bu sene istedim ki mümkün olduğu kadar sektörde yeni kreatif direktör olan, yeni yeni bir kalabalığın içinden sıyrılıp ortaya çıkan isimlerin bir araya geldiği bir jüri olsun.
Kırmızı kapsamında; alanında özel ve önemli 63 kişiden oluşan 4 farklı jüri bulunuyor. 13. Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri, 6. Kırmızı Bölge Basında En İyiler Reklam Ödülleri, Kırmızı Dijitalde En İyiler Reklam Ödülleri ve Kırmızı-Uluslararası Adana Film Festivali Afiş Yarışması olmak üzere 4 farklı jürinin başkanlığını yapıyorum.
Jüri toplantılarının büyük kısmı Adana’da gerçekleşecek, sadece Kırmızı Dijital jürisi İstanbul’da toplanacak. Yani sadece birkaç gün ofisten ayrılmakla kalmayacaklar, evlerinden de ayrılmış olacaklar. Ama bu hepimiz için daha kıymetli daha konsantre bir çalışma fırsatı olacak.

Kamer Yılmaz Değerlendirme sürecinde nelere odaklanacaksınız? Jüri üyelerine neler önereceksiniz?
Arzu Ünal Kırmızı 3 şeye bakıyor; yaratıcı fikrin özgünlüğü, yaratıcı fikrin uygulamadaki başarısı ve aynı zamanda yaratıcı fikrin mecradaki etkisi. Yaratıcılık var olduğumuz sektörün ana damarı, beslendiği yer, gücü, zaafı, üstünlüğü… Özgün yaratıcı gerçek işlere odaklanmak en çok istediğimiz şey. İnanıyorum ki yaratıcılık en temel konumuz olacak. Büyük fikirlerden, mecralar ötesi fikirlerden bahsediyoruz ama mecralar ötesi olduğunu kanıtlayabilmek için bir fikrin mecrada en iyi şekilde hayata geçmesi gerekir. Bazen de mecranın kendisi fikirdir.
Ben şuna inanıyorum reklamcının temel sorumluluğu; müşterisinin ya da hizmet verdiği servis ya da markanın en iyi şekilde tüketiciyle buluşmasını sağlamak. Bu büyük ve çok katmanlı çabayı sadece yaratıcılığa indirgeyip olmayan bir müşteriyle, olmayan briefle bir iş yapmanın karşılığını aynı kefeye koymamak gerektiğine inanıyorum. O yüzden bütün jüri üyelerinin dikkatli olacağına, aynı özeni göstereceğine inanıyorum.
Jüri üyeliği çok önemli bir görev. Jüriler aslında o yarışmanın itibar yönetimini yapmakla sorumlu. Jüriler iyi olduğu müddetçe yarışmalar iyidir. Yarışma sonuçlarıyla ilgili ya da yarışmanın itibarı ile ilgili herhangi bir yorum olduğu noktada jürinin çok kıymetli bir sorumluluğu var. O yüzden çok önemli bir görev bu.

Kamer Yılmaz Kırmızı Dijital Ödülleri sektöre neler kazandıracak sizce?
Birim Gönülşen Özyürekli Kırmızı’nın genel hedefi “Dijitalde En İyiler” için de geçerli. Yani, pazarlama iletişiminde yaratıcılığı teşvik etmek; bu alanda çalışanların, ajansların ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek… Kırmızı, tüm reklam yarışmaları gibi, sektörün çıkarı için işleyen ve sektöre yatırım yapan bir oluşumdur. Kırmızı Dijitalde En İyiler de bu bağlamda sektöre çeşitli alanlarda katma değer sağlayacaktır. Bu alanların başında da bence, insan kaynağı geliyor.

Arzu Ünal Bana seneler önce iyi bir kreatif direktör demişti ki “İyi bir fikri A4 sayfası üzerinde anlatabiliyorsan o çok güçlü bir fikirdir.” O yüzden bence güçlü fikirlerin başladığı kıymetli yerlerden biri basın. Kırmızı, basınla başlıyor. Ama yaşadığımız başka bir gerçek var: basın ve dijital artık iç içe.. O yüzden bu sene doğru bir hareketle dijital de artık yarışmaya katıldı.

Kamer Yılmaz İlerleyen süreçler için neleri hedefliyorsunuz?
Birim Gönülşen Özyürekli Ülkemizin reklam endüstrisi güçlü bir şekilde büyüyor. Ayrıca Hürriyet Dünyası, Türkiye’nin en saygın, bağımsız, en çok okunan, izlenen, takip edilen haber kaynağı. Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde “Bir haber nereye kadar okunuyor, hangi noktada kapatılıyor, video beğenildi mi beğenilmedi mi gibi davranışlar arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaya çalışıyoruz” demişti. Hürriyet Dünyası, büyük veriyle bugünün reklam dünyasına yeni hizmetler sunuyor. Kırmızı da doğal olarak paralel rotada ilerliyor. Takip edenler iyi bileceklerdir, Kırmızı’nın her yılı gerek yarışma içeriği gerekse tören organizasyonu açısından kendisiyle yarışır.

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Nisan 2016 sayısında yayınlanmıştır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.