Dijital reklam yatırımı 17 kat değer sağlıyor

7 yıl önce

0

IAB Türkiye olarak, 2016’da gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması oldu. IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği, Kariyer.net’in desteklediği araştırma dijitalin, ekonomide yarattığı değeri ortaya koydu. Yola çıkarken genelde reklamın, özelde dijital reklamın ekonomide yarattığı artı değeri irdeledik. IPSOS Genetik Algoritma yöntemiyle, GSYİH verileri, medya yatırımları, nüfus ve işsizlik ile modelleme yaparak, dijitalin, toplam ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkisini hesapladı. Buna göre dijital reklam 2015’te ekonomide 27,5 milyar TL katkı sağladı ve 1,26 milyon kişilik istihdam yarattı. Dijital reklam yatırımlarının %1 artmasının milli gelirde 450 milyon TL’lik büyümeye yol açtığı ve 1TL’lik dijital reklam yatırımının ekonomiye 17,2 TL olarak döndüğü hesaplandı.

Dijital reklamın, dijital ekonominin temel taşlarından biri olduğunu ve dijital ekonominin dünya ekonomisinin %22,5’ini oluşturduğunu dikkate alarak, sektörü geleceğe hazırlamak adına bir dizi öneri geliştirdik.

  • Pazarı geliştirmek, yenilikçiliği ekonominin itici gücü haline getirmek için sektörle uyumlu yasal bir ortam yaratmak;
  • Öz denetim mekanizmalarına alan açarak kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamak;
  • Yenilikçiliği destekleyecek fonlar oluşturmak, vergi düzenlemelerine gitmek;
  • Bilişim teknolojilerinin, dijital ve analitik becerilerin ilk ve ortaöğrenimde, üniversitelerde gelişmesini sağlamak;
  • Bilgi – haberleşme teknolojileri ve internet altyapısını geliştirmek.

Gelecekte işletmelerin köklü biçimde değişeceğini; diğer kuruluşlarla ve tüketiciyle veriye dayalı bir bağ kuracağını; teknik becerilerin veri bilimi, istatistik ve IT konularını kapsayacağını; dijital platformların rekabeti yeniden tanımlayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle, ülke olarak rekabet gücümüzü arttırmak için katma değeri yüksek alanlara yatırım yapılması ve inovatif aklın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. IAB Türkiye olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz ve çalışacağız.

 

Dr. Mahmut Kurşun
IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Şubat 2017 sayısında yayımlanmıştır.