artwork

Değer ve amaç odaklı iletişim

2 sene önce

0

Sürdürebilirlik artık yavaş yavaş sistem temelli bir dönüşüme doğru gidiyor. Refah artık sadece ekonomik büyümeyle ilişkilendirilmiyor, tanımı yeniden yapılıyor.

Yatırımcılar için önemli olan sadece finansal değerler değil, toplumda bir etki yaratmak, değişimin bir parçası olmak gibi amaç odaklı yaklaşımlar da bir o kadar önemli. Mevcut sistemi; insanlara ve gezegene hizmet edecek şekilde panikleyerek değil, onararak ve kapsayıcı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Son dönemde iş dünyasında önemi daha da artan Yeşil Mutabakat; 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve inovatif projeler yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlıyor.

Zorlu Grubu olarak hem yatırımcı hem üretici perspektifinden biz de Yeşil Mutabakat vizyonunu iş yapış biçimimize dönüştürüyor ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) odaklı bakış açısını tüm faaliyet alanlarımıza entegre etmek için çalışıyoruz. Rehber edindiğimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda; Akıllı Hayat 2030 stratejimiz ile sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürüyor; aynı zamanda bu yaklaşımı paydaşlarımızla amaç ve değer odaklı iletişimimizin de merkezine alıyoruz. Tüm paydaşlarımızı ve etki alanımızı gözeterek; Ar-Ge ve İnovasyon, Çevre, Çalışanlar, Toplumla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Tedarik İlişkileri ve Kurumsal Yönetim başlıklarında Zorlu Grubu genelinde iş stratejimizin temelini oluşturduğumuz bir yaklaşımla global meselelerin çözüm ortağı olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Sektörlerimizi finansal ve toplumsal fayda odaklı değerlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yöneten birer BCorp gibi yapılanmaları için teşvik ediyoruz.

İnovasyon temelli, kapsayıcı bir kurum kültürü geliştiriyoruz

Akıllı Hayat 2030 stratejimizin çevre ve toplumla ilişkilerle birlikte üç ana bileşeninden birini oluşturan çalışanlarımızın; yetenek ve yetkinliklerini tam olarak kullanabilmeleri için; inovasyon temelli, kapsayıcı bir kurum kültürünü geliştirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede, Akıllı Hayat 2030’un en kritik süreçlerinden birini kurum içi girişimcilik programımız Parlak Bi’Fikir oluşturuyor. oluşturuyor. Şirket içerisindeki inovasyon kültürünün ve girişimcilik ruhunun gelişmesi adına başlattığımız bir platform bu. Programa katılan arkadaşlarımız grubumuzda inovasyon elçileri olarak sorumluluk üstlenmeye devam ediyor. Bununla birlikte inovasyonu, sürdürülebilir kalkınma için bir iş kültürü haline getirmek adına UN Global Compact programlarına dahil oluyoruz.

Akıllı Hayat 2030 yaklaşımımızın en önemli başlıklarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında; Eşit’Bi Hayat adını verdiğimiz yaklaşımla, kapsayıcılıktan ve çeşitlilikten beslenen bir kurum kültürü oluşturmak ve hayatın her alanında eşitliği sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı toplumsal etkimizi artırmak adına kurumsal gönüllülük programımız Kıvılcımlar Hareketi ile Zorlu Grubu’nun DNA’sında yer alan yardımseverliği; çalışanlarımızın kendi gönüllülük projelerini üretebildiği, paydaşlarımızla iş birlikleri ve ortaklıklar oluşturabileceğimiz bir yapıya dönüştürdük.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda çalışanlarımızın gelişimi adına, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza liderlik eden Akıllı Hayat Mimarlarımızı eğitimlerle destekliyoruz. Öte yandan kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek için çalışıyoruz. Mehmet Zorlu Vakfı ile sunduğumuz burslar, Türkiye’nin farklı illerinde inşa ettirdiğimiz 10 eğitim kurumunun yanı sıra altı yıldır destekçisi olduğumuz MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile gençleri geleceğe hazırlıyoruz.

Sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimini destekliyoruz

Toplumsal etkimizi artırmak için sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine odaklanıyoruz. Küresel ve yerel iş birliklerimizi sürdürüyor; yerel ve küresel diyaloglara, network buluşmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, Zorlu Holding olarak sosyal inovasyon platformu imece’nin kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda ilk üç destek programının da partneri olduk. Sosyal girişimlerin etkilerinin görünür kılınmasına katkı sağlamak amacıyla etki hızlandırıcısı programı imece impact’in ana partneri olduk. Yine bu kapsamda, 18-19 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen; iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden, sosyal etki odaklı çalışmalarıyla bilenen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getiren imece summit Geleceğe Etki Zirvesi’ne de Zorlu Holding olarak ev sahipliği yaptık.

Zorlu Holding olarak Birleşmiş Millletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği “Amaçlar için Ortaklıklar” isimli 17. Maddesi doğrultusunda; toplumsal etkimizi paydaşlarımızla yaptığımız iş birlikleriyle artırmayı; rekabet değil rekaberlik ilkesiyle hareket etmeyi önemsiyoruz. Kolektif aklı ve emeği ortaya, koymalı; aksiyon almalıyız zira gerçek bir değişim için sistem temelli bir dönüşüme ihtiyacımız var.

Aslı Alemdaroğlu

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü

 

 

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 110. sayısında yayımlanmıştır.

Senin için
Tümünü göster
Borusan’dan “Geleceğe İlham Buluşmaları”

Borusan, “Geleceğe İlham Buluşmaları” ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratıyor...

Almanya’dan Amazon Ormanları’na 200 milyon euroluk destek

Almanya, Brezilya’nın Amazon yağmur ormanlarındaki yağmaya karşı ormanı korumak ve...

McDonald’s’tan pipetsiz bardaklar

McDonald’s, sürdürülebilirliği desteklemek için ABD’deki bazı restoranlarında pipetsiz bardaklarını test...