Site icon Campaign Türkiye

Değer bilmek!

İletişimde ‘samimiyet’ dönemi

Temkinli bir yaklaşımla girdiğimiz 2015 yılı, Türkiye’de, bölgemizde ve dünyada yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal sorunları harmanlayan, güven ortamını tehdit eden  ‘karma kriz’  dönemi olarak tarihimize geçti.  Bu kritik dönem, sektörümüz için süregelen sorunları derinleştirdi;

1.Fikir üretimi ve emek ağırlıklı meslek gruplarının hakkaniyetli değerlendirilmemesi,

2.Haksız rekabet ortamını destekleyen ekosistem,

3.Özünde, sektörün değerinin bilinmemesi.

Sektörümüzün itibarlı şirketleri, bu zorlu süreci yönetirken, katma değerli iş üretmek, insan kaynağını ve yatırımlarını korumak için büyük bir sorumluluk ve özveriyle çalıştı. Diğer yandan, teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde var olmak için yatırımlarını sürdürdü; özellikle dijital ve yaratıcı çözüm anlamında yapılandı.

Bu itibarlı şirketleri çatısı altında toplayan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA olarak, 2016 ve ötesinde, sektörümüzün iş dünyasının iletişimini yöneten, itibar ve marka değerini pekiştiren, ekonomik ve sosyal açıdan toplumun gelişmesini sağlayan, Türkiye’nin kalkınması için önemli rol alan bir iş fonksiyonu ve meslek grubu olduğunu anlatmayı sürdüreceğiz. Sürdürülebilir ve kârlı büyümek için, paydaşlar nezdinde sektörümüzün değerinin bilinmesini sağlayacağız.

Ayrıca, hükümetin açıkladığı eylem planında yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanmasının, eğitim ve markalaşma ile fikir üretimine önem vermesinin, sektörümüzün büyüme potansiyelini destekleyeceğine; güven ortamı ve büyüme modelini benimseyen politikaların iş dünyasının önünü açacağına; böylece sektörümüz için sağlıklı bir ekosistem oluşacağına inanıyoruz.

Sorunlara değil çözümlere odaklanan ve temkinli bir iyimserlikle geleceğe güvenen bir sektör olarak, değer bilen çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş birliği içinde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte; Türkiye’nin kalkınması için üzerimize düşen görevleri sorumluluk ve ciddiyetle yerine getireceğiz. Biz, bu iddiamızın değerini biliyoruz!

Işıl Arıdağ
İDA Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı, Campaign Türkiye’nin Ocak 2016 sayısında yayımlanmıştır.

Exit mobile version