Site icon Campaign Türkiye

Davos’ta iklim değişikliği öne çıktı

Dünya Ekonomik Forumu’na göre iklim değişikliği, önümüzdeki on yılda dünyanın karşı karşıya kalacağı en büyük risklerden biri.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu hafta İsviçre’nin Davos kentinde düzenlediği yıllık toplantısında iklim krizi ön planda. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın ardından ve iklim krizinin önümüzdeki on yıldaki en büyük riskler listesinin başında yer almasıyla birlikte hükümetler ve iş dünyası liderleri bazı devasa zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Daha geçen hafta, AB’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023’ün kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ortaya çıkardı. Giderek belirsizleşen bir dünyada derin uluslararası bölünmeler büyürken, iklim değişikliği gibi küresel tehditlere karşı işbirliğinin kolaylaşması pek mümkün görünmüyor.

WEF’in geçtiğimiz hafta Davos öncesinde yayınlanan Küresel Riskler raporuna göre, iklim değişikliği dünyanın önümüzdeki on yılda karşı karşıya kalacağı en büyük riskler arasında yer alıyor. Her ne kadar yanlış bilgi ve dezenformasyon en büyük acil riskler olarak görülse de önümüzdeki 10 yıldaki en ciddi tehditlerin yarısı çevresel. Buna aşırı hava olayları, dünya sistemlerindeki kritik değişiklikler, biyolojik çeşitlilik kaybı, ekosistem çöküşü ve doğal kaynak kıtlığı da dahil. Ankete katılan 1.400 küresel uzmanın üçte ikisi 2024’te yaşanacak aşırı hava olaylarından endişe duyuyor. Raporda ayrıca iklim değişikliği gibi acil küresel konularda işbirliğinin yetersiz olduğu öne sürülüyor. Liderlere, bu riskleri ele almak için eylemleri yeniden düşünmeleri ve iklim modellemesi veya yeşil geçiş teknolojileri gibi yardımcı olabilecek alanlarda daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunuyor.

Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda, yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı içeren anlaşmalar yapılmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu iklim değişikliğini ele almanın ve mücadele etmenin önemine dikkat çekti. Doğayı koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin yanı sıra karbon nötrlüğüne ulaşmaya yönelik daha somut planlar, bu yılın teması olan “Güveni Yeniden İnşa Etme” ruhuna uygun olarak hükümetlerin özellikle izleyebileceği yollardan biri olabilir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın geçtiğimiz hafta yenilenebilir enerjinin kullanıma sunulmasında hızlı bir artış olduğunu ve çevresel yeniliklere olan küresel güvenin arttığını ortaya koymasının ardından, delegelerin odaklanacağı altı ana temadan biri enerji dönüşümü konusu olacak.

Exit mobile version