Site icon Campaign Türkiye

Çocuklara yönelik reklamlar çalıştayı

Güzel işler

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Reklam Kurulu çağrısıyla düzenlenen Çocuklara Yönelik Gıda ve İçecek Reklamları Çalıştayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, RTÜK, WFA, RÖK, akademisyenler, RVD, Gıda ve İçecek Sektörü, RD temsilcilerinin katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Ahmet Pura, Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmasında çocuklara yönelik gıda ve içecek reklamları konusunda, reklamverenlerin en az kamu otoritesi ve tüketici kadar hassas olduğunu vurgulayarak, reklamların dünya genelinde dinamo sektörlerin en önemlilerinden biri olduğunu belirtti: “Bugün taraf olarak burada değiliz. Bugün, tüm paydaşlarla insanımıza en olumlu yolu bulmak için buradayız. Bugün, Reklam Kurulu bünyesinde kurulmuş 10 üyeli ve konuyla ilgili Çocuklara Yönelik Gıda Komisyonu’na alt yapı oluşturmak için buradayız. Burada taraflar yok, akılcı çözüm aranan değerli bir çalışma var. Reklam Konseyi çağrısı da bu amaçla yapılmıştı. Doğruları bulmak, korumak adına tek sesli olmak ve sektörün olumlu değerlerle büyümesini sağlamak, bütün paydaşların paylaşımını sağlamak.”

WFA Direktörü Stephan Loerke, “Tüm dünyada bu konuyu çözmüş olan yok. Bu işin mucize bir çözümü yok! Her ülkeyi ayrı ele almalıyız. Çocuklara yönelik reklamlar, çok büyük bir yap-bozun sadece bir parçası. Foresight Enstitüsü, çocuklarda obeziteyi etkileyen 105 faktör belirledi. Pazarlama ve reklam bunlardan sadece bir tanesi” diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü’nün çocukların yağ-tuz-şeker oranı yüksek gıdaları aşırı tüketmemesi için mevzuat ve sektörden özdenetim şeklinde iki öneri getirdiğini belirten Loerke, “Çözüm için akıllı, bütüncül bir politika olmalı. Sadece otoritenin uygulatacağı ya da özel sektörün yapacağı tedbirlerle bu iş çözülmez. Ortak düzenleme yapmak çok önemli” dedi.

Çalıştay sonunda, uyumlu bir işbirliği ve ortak iletişim kararı alındı. Özellikle Reklam Kurulu bünyesinde kurulan Çocuklara Yönelik Gıda Reklamları Komisyonu altyapısının burada görüşülen konular üzerinden oluşturulacağı konusunda mutabık kalındı.

Alkan Eraltan

RVD Yönetim Kurulu Üyesi, Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Başkanı

 

Exit mobile version