Çeşitli ödülleri sizler için 87. sayımızda inceledik

Türkiye’den ve yerkürenin çeşitli yerlerinden yarışmaların metodolojilerini, kaç yıldır var olduklarını, hangi dernek-firma tarafından organize edildiklerini, gelir modellerini sizler için araştırdık; ulaştığımız katılım ücretleri ve yıla ait jüri bilgileri değişkenlik gösterebilir ancak örnek olması niyetiyle paylaşıyoruz. Keyifli incelemeler…

Effie Awards

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği, 2014 itibarıyla, her yıl tekrarlanmak üzere Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nı düzenliyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

5 yıldır tekrarlanıyor. İlki 2014 yılında gerçekleşti

Gelir modeli nedir?

3 aşamalı katılım ücreti bulunuyor.

 1. katılım ücreti 2000 TL + KDV
 2. katılım ücreti 2250 TL + KDV
 3. Katılım ücreti 2500 TL + KDV

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jüri her sene değişiyor. Konusunda uzman kişilerden seçiliyor.

Dört temel metotları bulunuyor:

 •  Karşı karşıya bulunulan stratejik durum ve hedefler
 •  Temel Fikir
 •  Fikrin hayata geçirilmesi
 •  Elde edilen sonuçlar

 

Ödülün amacı nedir?

Reklamın amacı markaların pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Effie reklamın işlevini, pazarlama kaynaklarının etkili ve yararlı kullanımı olarak tanımlamakta ve desteklemektedir. Bu bağlamda yarışmanın temel amacı, ticari etkinliği yüksek, sonuç getiren reklam ve pazarlama iletişim kampanyalarını seçerek ödüllendirmektir. Reklam, pazarlama hedeflerine ulaşmadaki katkısı ve rolüyle değerlendirilmektedir. Yarışmaya katılan kampanyalar, etkili pazarlama programı kapsamındaki disiplinler olan pazar araştırması, stratejik planlama, medya, yaratıcılık ve iş yönetimini başarıyla birleştirmelidir. Yaratım, yönetim ve marka oluşturmada ajans ve reklamverenin ortak hedefe yönelik iş birliğini göstermelidir.

 

Social Media Awards

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Social Media Awards Turkey, BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğiyle düzenleniyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

2 yıldır düzenliyor. İlki 2017 yılında yapılmış.

Gelir modeli nedir?

2019 yılı sponsorları araştırmayı yaptığımız tarihlerde açıklanmış görünmüyor. Sponsorluk modeline ek olarak yarışmaya katılım ücreti alınıyor.

Her bir kategori için katılım ücreti;

 1. 650 TL + KDV (31 Ocak 2019’a kadar)
 2. 950 TL + KDV (31 Ocak 2019 sonrası)

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendiriyor. Jüriler her sene değişiyor.

Ödülün amacı nedir?

Social Media Awards Turkey, sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği Türkiye’nin en büyük sosyal medya ödülleridir. Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey, başarıyı hem rakamsal verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendirir.

MIXX Awards Türkiye

Hangi dernek/firma düzenliyor?

MIXX Awards Türkiye Ödülleri, IAB ABD lisansıyla IAB Türkiye tarafından düzenleniyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

Yedi kez düzenlendi. 2012 yılından beri her yıl yapılıyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluk ve katılım ücretleri.

Katılım ücreti her bir başvuru için: 400 TL +KDV

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jüri her yıl değişiyor; konusunda uzman kişiler arasından belirleniyor.

Bir çalışma için verilen puanlar toplanır ve puan veren kişi sayısına bölünerek ortalama puan bulunur. 2 ve üstünde puan alanlar finale kalır.

Jüri, ikinci aşamada 0 – 100 arasında 5’er basamaklı olarak puan verir.

 •  Sıralamada ortalama puan esas alınır. Ortalama puanın hesaplanmasında sayılar, virgülden sonraki iki basamak üzerinden yürütülür. Ortalama puanı hesaplamak için, verilen en yüksek ve en düşük puanlar hesaplama dışında bırakılır. Geriye kalan puanlar toplanır ve puan veren kişi sayısına bölünerek ortalama puan bulunur.
 •  En yüksek puanı alan ilk üç çalışma sırasıyla Altın, Gümüş ve Bronz MIXX kazanır. Jüri gerek görürse, ödül verme alt puan sınırı koyabilir ve bu puanın üstüne çıkılamayan kategorilerde ödül vermeyebilir.
 •  Başkan puanlamayı anlık olarak takip eder.
 •  Yılın En İyisi, Jüri Başkanı tarafından belirlenecek yöntemle, jüri tarafından seçilir.

Ödülün amacı nedir?

Uluslararası bir yarışma olan MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards dijital reklamcılığı geliştiren ekipleri ve markaları ödüllendirir. Dijital pazarlama iletişimi endüstrisinde benzeri olmayan, yaratıcı çalışmaların üretilmesini, marka performansının geliştirilmesini, internetin yaratıcı standartlarının yükseltilmesini hedefler.

A Awards

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Açıkhava reklamcıları vakfı tarafından düzenleniyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

Altı yıldır düzenleniyor. İlki 2013 yılında düzenlendi.

Gelir modeli nedir?

Yarışmaya katılacak her iş için katılım bedeli 300 TL +KDV olarak belirlenmiş.

Metodolojileri nedir?

Yarışmadaki kategoriler, açıkhavanın sağladığı olanakları reklamverenlerin amaçlarına hizmet edecek biçimde kullanan çalışmaları saptamak amacıyla seçilmiştir. Doğal olarak açıkhavada yapılan reklam amaçlı çalışmaların tümü A Awards’un kapsama alanına girer. Ancak A Awards jürisi değerlendirmelerinde açıkhava reklam üniteleri olarak tanımlanan (CLP, Billboard, raket, megalight, megaboard, banner, araç giydirme vb) enstrümanlarda yapılan çalışmaları ön planda tutar. Aynı puana sahip iki işten açıkhava reklam ünitesinde yayınlanan işin önceliği vardır. Dijital olanaklardan yararlanarak açıkhavada çok yaratıcı ve etkili çalışmalar yapılmaktadır. Bu işlerde de açıkhava reklam ünitelerinin aracılığı ağırlıklı olarak dikkate alınacaktır. Yarışmaya katılan işlerin ana ekseni açıkhava reklamlarının, reklamı yapılan markaya etkisini göstermek olmalıdır. A Awards jürisi, işleri markaya sağladığı saf yarar açısından değerlendirir.

Ödülün amacı nedir?

90’lı yılların ortalarından başlayarak modern reklam üniteleri ile pazarlama sektörünün gündemine giren açıkhava mecrası, dünyada olduğu gibi sürekli büyüyen, gelişen ve teknolojiden yararlanarak kendini sürekli güncel tutan, yaratıcılığa yeni olanaklar sunan bir mecra olarak pazarlama dünyasında yerini aldı. Açıkhava mecrasından yararlanan reklamveren, reklam ajansı ve medya planlama şirketlerinin doğru ve yaratıcı işlerinin ödüllendirilmesi ve bu türden çabaların desteklenmesi Arvak’ın en önemli misyonu.

 

Kristal Elma

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Kristal Elma bir Reklamcılar Derneği markası

Kaç yıldır yapılıyor?

1988 yılından beri gerçekleştiriliyor. 2013 yılından itibaren dünyanın önemli yarışmaları arasına girmiş.

Gelir modeli nedir?

Çeşitli katılım ücretleri bulunuyor. Sponsorluk alınıyor.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jüri her yıl değişiyor. Konusunda uzman kişiler arasından belirleniyor.

Değerlendirme Yöntemi:

Değerlendirmeler, “Başvuruların Askıya Alınması”, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” olmak üzere üç aşamada yapılır.

Puanlama Yöntemi:

Ön eleme ve ana değerlendirmeden oluşuyor. Ön eleme turunda 1,8 üzeri olan çalışmalar ana değerlendirmeye geçiyor. Ana değerlendirme turunda 60+ sistemi uygulanıyor. Sıralamada ortalama puan esas alınıyor.

Ödülün amacı nedir?

Yarışmanın amacı, Türkiye’de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek, ajansların, çalışanların ve uygulamaya katkıda bulunan diğer tarafların özgün başarılarını belgelemektir.

Felis Ödülleri

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Felis ödülleri Kapital Medya tarafından düzenleniyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

2019 yılında 14.’sü düzenlenecek.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar ve katılım ücretleri.

İş başvuru bedeli: 395 TL +KDV

Reklamveren katılım bedeli: 975 TL +KDV

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Yarışmaya katılmış tüm işler jüri tarafından ön elemeye tabi tutulur.

Yedi gün boyunca jüri, yarışmaya katılmış tüm işleri dijital ortamda değerlendirerek belirlenen kriterlere göre puanlar.

Bu puanlamadan 6 puan ve üstünde alan işlerle kısa liste oluşur. Daha sonra jüri üyeleri kısa listeye kalan işleri değerlendirmek adına toplanır. Jüri başkanları yarışmada kısa liste için 6 puan sınırını değiştirme yetkisine sahiptir.

Değerlendirme süreci:

 • Jüri yarışmaya katılmış ve kısa listeye kalan işlere her kritere göre 10 üzerinden puan verecektir. Bu puanların her kritere göre ağırlığı alınacaktır. Her kriterin ağırlıklı puanları toplamı 6,0’ın üzerinde olan çalışmalar finalist olacaktır.
 • Finalistler jüri tarafından tekrar değerlendirilerek en yüksek puan alan proje, kategori birincisi yani “Felis’e sahip olan proje” olacaktır. Bu aşamalarda da elektronik oylama yapılacaktır.
 • Eğer jüri gerek görürse son aşamada tüm bölümlerin kendi kategorilerinin birincileri arasından en iyi olan projeyi, yani “Büyük Ödül”ü belirleme hakkına sahiptir. Bu aşamada açık tartışma yöntemi kullanılacaktır. Her bölümde büyük ödül verilmeyebilir, büyük ödül seçme kararı jürinin tasarrufundadır.

Ödülün amacı nedir?

Felis Ödülleri, reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenmektedir.

DPID Ödülleri

Hangi dernek/firma düzenliyor?

DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği), yılda bir kere Doğrudan Pazarlama kampanyalarının değerlendirildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri düzenler.

Kaç yıldır yapılıyor?

11 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar ve katılım ücretleri;

16 Ocak 2019 – 23 Ocak 2019 tarihleri

DPİD üyeleri için 350 TL,
DPİD üyesi olmayanlar için 400 TL.

24 Ocak 2019 – 10 Şubat 2019 tarihleri arasında:

DPİD üyeleri için 400 TL,
DPİD üyesi olmayanlar için 450 TL.

11 Şubat 2019 tarihinde:

DPİD üyeleri için 450 TL,
DPİD üyesi olmayanlar için 500 TL.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Ana ve genç jüri olmak üzere iki adet jüri bulunuyor.

Yarışmaya katılan doğrudan pazarlama projeleri 4 ana başlık altında ve eşit ağırlıkta olmak üzere 1-5 arasında puanlanır. (Strateji, Yaratıcılık, Uygulama becerisi, Sonuç)

Jürinin değerlendirme metodolojisi:

 • Ön değerlendirme: ön değerlendirme sırasında belirli ağırlıklara göre işlemler yapılır
 • Genç jüri değerlendirmesi: Genç jüri ön değerlendirme ile belirlenmiş kısa listeyi oylar
 • Ana değerlendirme: Belirli ağırlık ve kriterlere göre son değerlendirme yapılır.

Ödülün amacı nedir?

Ticari etkinliği yüksek olan, ölçülebilir, sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerini seçerek ödüllendirmektir. Doğrudan pazarlama projelerinin hedefi markalara pazarlama hedeflerine ulaşmada yardımcı olmaktır. Bunu yaparken doğru hedef kitleye, doğru mesaj ile giderek sonuçları ölçülebilen kampanyalar tasarlar ve uygular. Doğrudan pazarlama projelerinin stratejisi, yaratıcılığı, uygulanabilir oluşu ve sonuçları yarışmada değerlendirilir.

Altın Örümcek

Hangi dernek/firma düzenliyor?

DorukNet tarafından düzenleniyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

2002 yılından beri düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar gelirleri ve başvuru ücretleri

Erken katılım ücreti 400 TL +KDV

Katılım ücreti 500 TL +KDV

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jüri her yıl konusunda uzman kişiler arasundan belirleniyor.

Üç değerlendirme süreci bulunuyor:

 • Finalistlerin belirlenmesi & değerlendirme
 • Halk oylaması
 • En erişilebilir web sitesi & mobil uygulama

Ödülün amacı nedir?

Altın Örümcek Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur.

Baykuş Ödülleri

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), her yıl gerçekleştirmek üzere “Pazar Araştırmaları” alanında “Baykuş Ödülleri” etkinliğini düzenlemektedir.

Kaç yıldır yapılıyor?

2013 yılından beri düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar ve başvuru ücretleri.

Proje başvuru ücreti 1.450 TL + KDV’dir.

Tek proje ile çoklu araştırmacı başvurusu durumunda her araştırma şirketi 950 TL+ KDV olarak başvuru ücreti öder.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

 • Jüri belirli kriterler ışığında, konusunda uzman kişiler arasından her yıl belirlenir.
 • Jüri heyeti: TÜAD Başkanı, iki sektörel dernek başkanı, iki akademisyen, bir medya temsilcisi, bir danışman, iki araştırma şirketi temsilcisi, bir veri toplama şirketi temsilcisi, bir Baykuş Ödülleri komite üyesi, dört yönetim kurulu üyesi ve farklı sektörlerden altı araştırma veren olarak 21 kişiden oluşur.
 • Jürinin değerlendirme kriterleri belirli ağırlıklara göre hesaplanır. Üç bölüme ayrılmış ağırlıklar için 5 – 100 arasında puanlama yapılır.
 • Her bir ağırlık maddesi için alt kriterler bulunur.

Ödülün amacı nedir?

Başarılı araştırma projelerini ödüllendirmektir. Bu ödül, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etki, katma değer ve araştırmanın önemini vurgulamak için tasarlanmıştır. Etkinliğin amacı, Türkiye araştırma sektörünün tanıtımını yapmak, araştırmanın iş sonuçlarına etkisini daha geniş kitlelere yaymak için bir platform oluşturmak, bununla birlikte araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, başarılı iş ortaklıklarını ödüllendirmektir.

ACE OF M.I.C.E

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenmektedir.

Kaç yıldır yapılıyor?

7 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar ve katılım ücretler.

Tüm kategorilere yapılan başvurular ücrete tabidir.

Her bir kategori ve proje için yapılacak başvuru ücreti

1.500 TL+KDV ödenir. Birden fazla kategori ve projede başvuru yapıldığında ücret, ilk başvurulan kategori ve/veya proje için 1.500 TL+KDV, diğer kategoriler içinse 1.000 TL+KDV‘dir. Örneğin; 2 ayrı kategoride ve /veya proje ile başvuru yapmak istediniz, ödeyeceğiniz rakam 1.500+1.000=2.500 TL+KDV olacaktır.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Başvuru bitiş süresinin ardından 90 kişilik jüri heyeti miceodulleri.com adresinden kendilerine özel şifreleri ile sisteme giriş yaparak internet üzerinden adayları puanlayarak, her kategorinin kümülatif olarak en çok puanını toplayan ilk üç adayını finalist olarak belirler. Jüri üyeleri iki madde üzerinden değerlendirme yapar. Jüriler her yıl değişir.

Ödülün amacı nedir?

Kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratmayı, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi, MICE sektörünü ödül gecesi aracılığıyla bir araya getirmeyi ve Türkiye kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte artırmayı hedefler.

Altın Pusula

Hangi dernek/firma düzenliyor?

TÜHİD tarafından organize ediliyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

17 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar ve katılım ücretleri

İş dünyası, kamu, kurum ve kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için başvuru ücreti 1.000 TL’dir.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

 • Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir.
 • Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 5 puan alması ve toplamda da en az 60 puan alması gerekir.
 • Jüri her yıl konusunda uzman kişiler arasından belirlenir.

Ödülün amacı nedir?

Başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından, 1999 yılından beri, “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” verilmektedir.

The One Awards

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE birlikte düzenliyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

İlk kez 2015 yılında düzenlendi.

Gelir modeli nedir?

Katılım ücreti alınıyor. Ücret bilgisi paylaşılmadı.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jüri yok. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre ödüller dağıtılıyor. Kriterler ana ve alt kriter olarak ayrılıyor. Ana Kriterler: Marka bilinirliği, yakından tanıma skoru, güven skoru, farklılık skoru, tavsiye skoru, ticari faaliyetlerine göre destekleme skoru, sosyal sorumluluk faaliyetlerini beğeni skoru, iletişim ve reklam çalışmaları beğeni skoru, genel başarı skoru.

Ödülün amacı nedir?

Yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama, dijital ve halkla ilişkiler ajanslarını ödüllendiriyor, motive olmalarını sağlıyor.

MMA Smarties Türkiye Ödülleri

Hangi dernek/firma düzenliyor?

MMA tarafından organize ediliyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

2017 yılından beri düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Veriye ulaşılamadı.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Daimi jüri heyeti bulunmuyor. Her yıl konusunda uzman kişilerden seçiliyor. Metodoloji verisine ulaşılamadı.

Ödülün amacı nedir?

Mobil pazarı genişletme, reklamverenlerin mobile yönelmesini sağlama ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri destekleme

Odd Gladyatör

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından organize ediliyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

9 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorlar

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Kategori birincilerini belirlemek için 2 aşamalı değerlendirme süreci esas alınıyor. İlk değerlendirme internet sitesi üzerinden halk oylaması ile gerçekleştiriliyor, daha sonra kategorilerde ilk beşe giren adaylar uzman jüri önüne çıkarılıyor.

Jüri üyeleri her yıl değişir. 15 kişiden az olmayacak heyet oluşturulur.

Ödülün amacı nedir?

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek ve sektöre yeni bir hareket ve mücadele ruhu katmak amacıyla düzenlediği organizasyondur.

Kırmızı Ödülleri

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Hürriyet grubu tarafından düzenleniyor.

Kaç yıldır yapılıyor?

2003 yılından beri düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar.

Jüriler nasıl belirleniyor?

Daimi jüri heyeti yok. Her yıl konusunda uzman kişiler arasından belirleniyor. Kırmızı Basın Ödülleri’ne katılan tüm işler strateji, yaratıcılık ve uygulamadaki başarı kriterine göre değerlendirilir. Jüri bu değerlendirmeyi yaparken katılan işleri üç temel özellik üzerinden inceler:

 • Strateji / Hedef kitle, içgörü ve iletişim mesajının çalışmanın hedefine uygun olarak belirlenmiş olması;
 • Yaratıcılık / Reklam fikrinin yaratıcılığı ve özgünlüğü;
 • Uygulama / Yaratıcı fikrin hayata geçirilmesindeki yetkinlik.

Dört aşamalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. İlk aşama İnternet üzerinden çevrimiçi yapılmaktadır. İkinci ve sonraki aşamalar için jüri bir araya gelerek toplanır. İkinci aşamada uzaktan kumandalı oylama cihazları, son iki aşamada ise açık tartışma yöntemi kullanılmaktadır.

Ödülün amacı nedir?

Gazete ve dergilerin reklam gelirlerine katkı sağlamak, reklam sektöründe çalışanları özendirmek ve onlara sahip çıkmak amacıyla düzenleniyor.

Prida İletişin Ödülleri

Hangi dernek/firma düzenliyor?

PRİDA, iletişim danışmanlığı sektöründeki belirli standartları yakalamayı başarmış iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA tarafından düzenlenmektedir.

Kaç yıldır yapılıyor?

İlki 2018 yılında düzenlendi.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluklar ve katılım ücretleri.

Her proje için 750 TL + KDV ödenir.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

 • Jüriler her yıl konusunda uzman kişiler arasından seçilir.
 • Jüri başkanı ve üyeleri İDA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelerin belirlenmesinde dengeli temsiliyet göz önüne alınır.
 • Jüri heyetine sponsor firmalardan temsilci alınmaz.
 • Değerlendirmede projelerin Medya ve İletişim Yönetiminde Mesleki İlkeler’e uyumu gözetilir.
 • Değerlendirme, ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır.
 • Ön eleme jüri üyeleri tarafından PRİDA’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Ön elemeyi geçen projeler, İDA tarafından duyurulacak mekan, tarih ve saatte bir araya gelen jüri tarafından ana değerlendirmeye alınır. Puanlama, kategoriye ait videoların izlenmesi bittikten sonra açık olarak yapılır ve hangi jüri üyesinin hangi işe kaç puan verdiği tüm üyeler tarafından gözlemlenebilir.
 • Her kategoriye ait vaka videoları topluca izlendikten sonra her bir proje yaratıcılık, uygulama ve sonucuna göre üçer kez puanlanır. Puanlama 100 üzerinden 5’in katları şeklinde yapılır
 • Jüri üyelerinin yaratıcılık, uygulama ve sonuç için ayrı ayrı verdiği puanlar aşağıdaki katsayılarla çarpılır ve çarpımların toplanmasıyla projenin nihai notu elde edilir.
 • Yaratıcılık %30 (Markanın karşı karşıya olduğu soruna bulunan çözüm ve geliştirilen stratejinin özgünlük ve yaratıcılığı)
 • Uygulama %30 (Bulunan çözüm ve geliştirilen stratejinin hangi kalitede hayata geçirildiği)
 • Sonuç %40 (Brief’te tanımlanan sorunun nasıl çözüldüğü, verilen hedefe nasıl, ne denli ulaşıldığı)

Ödülün amacı nedir?

PRİDA İletişim Ödülleri Programı, iletişim danışmanlığı sektörünün gücünü ve itibarını sergilemek, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasındaki rolünü göstermek, paydaşlarına kattığı değerin bilinmesini sağlamak ve yeni projelerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla İDA tarafından düzenlenmektedir.

Cannes Lions

Kaç yıldır yapılıyor?

65 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Sponsorluk modeli var.

Katılım ücretleri, katılım zamanına göre 555€ – € 915 arasında kategoriye de bağlı olmak üzere değişiyor.

 • Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?
 • Jüri, konusunda uzman kişiler tarafından seçilir ve her sene değişiyor.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazanan işler üç aşamada değerlendirilir: Görüntülenme, oylanma ve tartışma.
 • İlk turda jüriler her başvuruyu değerlendirir ve 1-9 arasında shortlist adayı olup olmayacağına dayanarak puan verir. İkinci turda jüriler başvuruların geçici shortlist’teki işlerin shortlist’e kalıp kalmayacağını değerlendiriyor; kazananın olası mı yoksa kesin mi olduğu belli oluyor. Başvuruların yaklaşık %10’u bu aşamaya geliyor.
 • Jüri başkanının rehberliğinde gerçekleştirilen son turda jüriler, her bir başvuruyu Altın, Gümüş veya Bronz Lion kazanıp kazanmayacağı veya sadece shortlist’e mi kalacağı konusunda gözden geçiriyor ve tartışıyor. Lion kazanabilmek için 3’te 2 çoğunluk oyu alınması gerekiyor ki çalışmaların yalnızca %3’ü bunu başarabiliyor.
 • Oylamadan sonra sonuçlar okunuyor ve jüriler kararları onaylıyor. Grand Prix adayları Altın Lion kazananları arasından seçiliyor.

Ödülün amacı nedir?

Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali her yıl yaratıcı iletişim sektörünü bir araya getiren en büyük organizasyon. Cannes Lions; üründen hizmet geliştirmeye, yaratıcı stratejiye, uygulamaya ve etkiye kadar markalı iletişimde yaratıcılığın değerini araştırıyor. Beş gün süren festival ve ödüller, tüketici araştırmasına öncü olarak ve popüler kültürü oluşturup şekillendirmeye yardımcı olacak teknolojiler geliştirerek sektörün yeni güzel fikirlere ulaşmasını sağlıyor.

Clio Awards

Kaç yıldır yapılıyor?

60 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Katılım ücreti:

Çalışmanın değerlendirileceği mecralara göre fiyat değişiyor ancak öğrenciler için sabit fiyat bulunuyor: 150$

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jüri her yıl değişiyor. Clio jüri süreci, yaratıcı mükemmelliği tanıma konusundaki diplomatik yaklaşımıyla biliniyor. Bütün jüri üyeleri, kararlarda eşit söz sahibidir.

Jüri üyelerinden değerlendirme sürecinde düşünülmesi istenen sorular şunlardır:

 • Bu iş yaratıcı mı? Orijinal mi? İlham verici mi?
 • Cesur mu? Yenilikçi mi?

Ödülün amacı nedir?

Clio Awards, yaratıcı işler için önde gelen uluslararası ödül yarışmasıdır. Reklamcılıkta yaratıcı mükemmelliği kutlayan Clio Awards, bugün sınırları zorlayan, pop kültürüne nüfuz eden ve dünya çapında yeni bir emsal oluşturan iş ve yetenekleri onurlandırıyor.

The Drum Marketing Awards

Kaç yıldır yapılıyor?

7 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Katılım ücreti:

İlk kayıt – 225£ + KDV

Ek kayıtlar – 157.5£ + KDV

The Drum Network üyesi 10% indirim kazanıyor.

Sponsorluklar modeli mevcut.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

Jürileri sabit ve değerlendirme sürecinde şunlar göz önünde bulunduruluyor:

 • Net ve özlü sonuçlar, yenilik, etkililik, yaratıcı düşünce, beklentilerin üzerine geçmesi
 • Jüri, ‘pre-judging’ aşamasından sonra çalışmaları tartışmak için toplanıyor, finalistlere ve ödül kazananlara karar veriyor.

Ödülün amacı nedir?

The Drum pazarlama ödülleri büyük bir portföye erişme imkanı sağlıyor. Reklamverenler Drum ödülünü prestij olarak kabul ediyor; bu bağlamda Drum iyi stratejileri, kampanyaları motive ederek hak ettikleri prestije kavuşmalarına yardımcı oluyor.

WARC Awards

Kaç yıldır yapılıyor?

34 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Katılım ücretsiz.

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

 • Jürileri her yıl değişiyor.Jüri, müşteri ve ajans tarafındaki uzmanlardan oluşuyor.
 • WARC, dünyadaki en önemli global ve bölgesel ödül gösterilerini belirlemek için dünya çapındaki kıdemli planlamacı ve stratejistleri araştırdı. Sektörden gelen geri bildirimlerin de ötesinde, bu yılki sıralamada yer alan gösterilerin şeffaflık ve tarafsızlık kanıtı sağladığı biliniyor.

Bunlar:

Global: AME Awards, Cannes Lions, Effies (multiple shows), IPA Effectiveness Awards, Jay Chiat Awards, WARC Awards, ARF David Ogilvy Awards.

Bölgesel: Loeries (etkililik kategorileri), Tangrams (etkililik kategorileri), WARC Prize for Asian Strategy, WARC Prize for MENA Strategy.

Effective 100 için takip edilen her yarışma, çalışmanın ne kadar titiz ve prestijli olduğuna dayanarak değerlendirilir.

Ödülün amacı nedir?

WARC Awards programında yeni nesil pazarlama etkililiği araştırılıyor. WARC Award kazanmak, müşteriler için iş çözümleri geliştirme konusunda yeni teknikler üzerinde ne kadar uzmanlaştığınızı ve geliştiğinizi gösterir.

SEGD Global Design Awards

Hangi dernek/firma düzenliyor?

Society for Environmental Graphic Design

Kaç yıldır yapılıyor?

41 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

SEGD Öğrenci Üyeleri: Ücretsiz

SEGD Üyesi Olmayan Öğrenci: 50$

SEGD Üyeleri: 325$ – üç ya da daha fazla kategoriye katılım gösteriliyorsa 295$

Diğerleri: 700$

Özel: Üye olmayanların bir projeye katılımı 600$

Jüriler nasıl belirleniyor, metodolojileri nedir?

 • Jüri üyeleri; yönetim kurulunun, CEO’nun ve personelin önerileriyle, genel olarak jüri başkanı tarafından kategorileri ve alanları temsil etmek amacıyla çeşitli uygulama alanlarındaki uzmanlıkları göz önünde bulundurularak seçiliyor.
 • Jüri üyeleri, yarışmaya katılan çalışmaları bireysel ve grup halinde incelemek için yüz yüze çalışır.
 • Her bir jüri üyesine çalışmaların ayrı ayrı basılı kopyaları verilir. Bu yöntem ile çalışmaların tamamı dokuz uzman tarafından dikkati şekilde incelenir.
 • Jüri, başvuruların kapsamlı videolarını izlemek için toplanır. Bu aşama uzmanların atmosferin, etkileşimin ve tasarımın genel bütünlüğünün daha iyi anlamasını sağlar.
 • Jüri, çalışmalardan kendilerini en çok etkileyenleri belirler ve bu noktada nelere dikkat ettiklerini ve nedenini grup araştırması için bir rapor hazırlar. Son olarak, jüri nihai müzakerelerini gerçekleştirir.

Ödülün amacı nedir?

SEGD Global Tasarım Ödülleri, deneyimsel grafik tasarımı için mükemmellik standardını belirliyor. Kişilerin ya da grupların kamusal alanlarda yönlendirme, içerik ve zorlayıcı deneyimler sunarak insanları birleştiren tasarım çalışmalarını ödüllendiriyor.

Epica Awards

Kaç yıldır yapılıyor?

32 yıldır düzenleniyor.

Gelir modeli nedir?

Katılım ücretli ancak sponsorluk modeli yok.

Jüriler nasıl belirleniyor?

Jüri her yıl değişiyor. Jürinin bel kemiği, 50’den fazla ülkedeki en prestijli ticaret basınının kıdemli editörleri ve önde gelen gazetecilerden oluşuyor.

Ödülün amacı nedir?

Epica’nın amacı, olağanüstü yaratıcılıkları ödüllendirmek ve ajanslara, prodüksiyon şirketlerine, medya danışmanlıklarına, fotoğrafçılara ve tasarım stüdyolarına, 70’ten fazla ülkeden binlerce katılımcının ilgisini çeken ulusal sınırların ötesinde itibarlarını geliştirme konusunda yardımcı olmaktır.

Campaign Agency & Brand of the Year

Campaign Agency & Brand of The Year ödülleri, yıl içerisinde düzenlenen organizasyonlarda ödül kazanan işleri bir araya getirerek kendine özgü puanlama sistemiyle ‘yılın en’lerini seçiyor.

Campaign İngiltere ve Campaign Asya Pasifik tarafından 27 yıldır düzenlenen Campaign Agency & Brand of the Year ödülleri artık Türkiye’de. Performansın bütünsel olarak ele alındığı Agency & Brand of the Year yarışmasında ajansların ve markaların son bir yıl içerisinde kazandığı ödüller değerlendirilerek yılın ajansları ve markaları belirleniyor. Askıya çıkan listelerde her ajans ve marka kendi listesini teyit ettikten sonra PwC tarafından listelerin ve sürecin doğrulaması yapıyor.

 Ödül listelerinin kontrolü

Kurul tarafından hazırlanan ödül listeleri internet sitemizde açıklanarak her markaya özel şifre ile kontrol süreci başlıyor. Eğer, bu süreç içerisinde itiraz olursa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra değerlendirme süreci başlıyor.

Değerlendirilen marka ve ajanslar

 • Yıl içerisinde iletişim, reklam ve halkla ilişkiler alanındaki tüm ulusal, bölgesel ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan Türk marka ve ajansları değerlendirmeye dahildir.
 • Veri analitiği ve araştırma bazlı yarışmalar ve ödüller Agency/Brand of the Year kapsamında listelenen ve değerlendirilen yarışmalardan değildir.

Ödül listelerinin doğrulanma süreci

 • Ödül listelerin doğrulanması, bağımsız denetim kurumu PwC tarafından askı sürecini takiben gerçekleştirilecektir.
 • Ödül listelerinin kontrol sürecinde sadece yarışma organizasyonun açıkladığı resmi listeler referans alınır. Yarışma organizasyonunun kazanan listelerini yanlış ve/veya eksik açıkladığı durumlarda sadece organizasyonun kendisinin yayınladığı resmi listelerdeki güncellemeler ve düzeltmeler dikkate alınır. Marka ve ajans beyanları ya da farklı kaynaklar kabul edilmez.

 Ödül listelerinin doğrulanma sürecinde herhangi bir başvuru ücreti var mı?

Hayır, değerlendirme ile ilgili ajans ve markalardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Değerlendirilen ödüllerde başvuru sahibi birden fazla marka ve/veya ajans ise puanlar nasıl dağıtılır?

Birden fazla ajans ve/veya markanın birlikte başvurduğu ödüllerde ortak başvuru sahibi tüm ajanslar ve/veya markalar aynı oranda puan kazanır. Katkıda bulunan ve/veya yardımcı ajanslar ise o ödülden puan alamazlar.

Değerlendirilen Yarışmalar

Değerlendirilen yarışmalar Ulusal (Türkiye), Ulusal – Uluslararası (Uluslararası yarışmaların Türkiye’de yapılanları), Bölgesel ve Global olmak üzere dört coğrafi kapsamda ele alınır. Reklam, tasarım, medya, pazarlama ve halkla ilişkiler alanındaki yarışmalar göz önünde bulundurulmuştur.

Çalışmada temel ölçüm kriteri olarak kullanılan yarışma ve organizasyonlardan izin alınması gerekiyor mu?

Temel ölçüm kriteri olarak kullanılan yarışma ve organizasyonlar bu bilgileri kendi web sitelerinde şeffaf ve kamuoyuna açık bilgi olarak paylaşmaktadırlar, kamuoyu ile paylaşılmayan veriler için organizasyonlarla irtibata geçilmektedir. Değerlendirmeye alınan yarışma ve organizasyonlarda elde edilen veriler yapılan tespitler sonrasında ajans ve markalarla birebir paylaşılarak askı süreci başlatılmakta, var ise itirazlar değerlendirilmekte ancak yine yarışma ve organizasyonların beyanları esas alınmaktadır. 

Veri analitiği ve araştırma bazlı yarışmalardan alınan ödüller değerlendiriliyor mu?

Araştırma bazlı yarışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. Değerlendirmeye alınan ödül programlarında ajans ya da markaların kendi talepleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Metodolojisi ödül organizatörü tarafından belirlenen araştırmalar ve/veya sadece katılım ücreti ödenerek ödül programına seçilme hakkına sahip olan yarışmalar da değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Marka ve ajansın ödül programına başvurusu esastır, marka ve ajansın araştırmacı sonucu aldığı ödüller kapsam dışıdır. AOY ve BOY değerlendirmelerinde başvurusu yapılan eserlerin jüri ve/veya halk oylaması sonrası ödüle hak kazanması gerekmektedir.

Değerlendirme

Campaign Agency & Brand of the Year ödülleri markaların ve ajansların son 1 yıl içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık) ulusal, bölgesel ve uluslararası yarışmalarda kazanmış olduğu ödüllerin toplamı değerlendirilerek verilir.

Değerlendirmeye alınan yarışmalar ve bu yarışmalarda kazanılan ödüllere verilen puanlar, bağımsız denetleme kurumu tarafından da kontrol edilerek sürecin doğruluğu teyit edilir.

Bu yazı ilk kez 87. sayımızda yayınlanmıştır.
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.