Site icon Campaign Türkiye

Campaign Roundtable’da ödüller tartışıldı

Uzun zamandır reklamcılık sektörünün tartışmalı konularından biri olan ödüller, DDB Worldwide CCO’su Amir Kassaei’nin çarpıcı açıklamalarıyla yakın zamanda bir kez daha gündeme bomba gibi düşmüştü.

DDB olarak reklam yarışmalarına artık daha az katılım göstereceklerini, Campaign için yazdığı yazıda duyuran Kassaei’nin açıklamaları üzerine, global alanda birçok görüş ortaya atıldı.

Biz de Campaign Türkiye olarak Şubat 2016 sayımızda Türkiye’nin önde gelen reklamcılarının bu konuyla ilgili görüşlerini almış; kapağımıza ve sayfalarımıza taşımıştık.

16 Şubat’ta ise bu tartışmalar çok daha geniş bir platforma taşındı. Ajans ve reklamveren tarafından 15 isim Campaign Türkiye’nin düzenlediği roundtable’da bir araya gelerek konuyu yüz yüze tartışma fırsatı buldu.

Moderatörlüğü Yelda Aktuna üstlendi

Moderatörlüğünü Yelda Aktuna’nın yaptığı 2 saatlik toplantıda, sektör için “Ne Senle Ne De Sensiz” denebilecek bir hal alan ödüller bir kez daha masaya yatırıldı. Ödüllerin gerekliliği konusunda hem fikir olunsa da katılımcılar pek çok noktada fikir ayrılıkları da yaşadılar. Bunlardan biri “jüri başkanının karakterinin yarışmanın ve ödülün karakterini belirleyip belirlemediği” konusu oldu. Türkiye’de ve globalde jüri oluşum sürecinin farklı işlediğine değinildi ve buna bağlı olarak da jürilerin karar süreçlerinin de değişiklik gösterdiği vurgulandı.

Ödüllerin, marka-tüketici ilişkisine faydası var mı yok mu?

Ödüllerin reklamverenlerin ajans seçimindeki belirleyiciliği konusu ise hararetli tartışmaları beraberinde getirirken, reklamveren-ajans ilişkisi içerisinde reklamverenin destekleyici bir tutum sergilemesinin önemi bir kez daha vurgulandı. Bunun yanında ödülün, marka-tüketici ilişkisi açısından bir anlamı olmadığı da ortaya atılan görüşler arasındaydı. Katılımcılar, ödül ve yarışma sistemlerinde süreçlerin yoluna girmesinin bir çözümünün de ajans ile reklamveren arasındaki sağlıklı ve açık iletişime bağlı olduğunu ifade ettiler.

Giderek daha fazla kategori ve yarışmanın ortaya çıkmasıyla bir ödül enflasyonun ortaya çıktığı konusunda birleşen katılımcıların fikir birliğine vardığı bir başka konu ise ödüllerin artık endüstrileşmeye başlaması oldu. Bir tatmin nesnesi olarak karşımıza çıkan ödüllerin metalaştırılması, kategori bolluğu ile ödüllerin giderek daha da artması gibi durumların kategori ve ödülleri değersizleştirdiğinin altı çizildi.

Daha büyük bir sorun var…

Daha önce de birçok ajansın yarışmalardan çekildiği ve DDB’nin de şimdi çekilmeyi tercih etmesinin natürel bir eleme olduğu görüşünün yanı sıra sektördeki hızlı değişimin natürel büyümeyi de beraberinde getirdiği vurgusu yapıldı.

Son olarak en çarpıcı ifadelerden biri de, sektörün asıl derdinin ödüllerle değil reklamcıların kendi profesyonel koltuklarını reklamverene kaptırmış olması; eskiden seçici olan reklamverenin şimdi her şeyi bilen konumuna geçtiği yönündeki ifade oldu.

Moderatör: Yelda Aktuna

Katılımcılar:

Ahmet Akın – Kramp

Alemşah Öztürk – 4129Grey

Ayşe Aydın – Team Red

Ayşegül Molu – RD

Burak Günsev – Wanda Digital

Burçin Tarhan – Campaign Türkiye

Dehşan Ertürk – Türk Telekom Grubu

Didem Öner – Campaign Türkiye

Emre Kaplan – Rafineri

Ertuğ Özdemir – Campaign Türkiye

Gökhan Erol – Medina Turgul DDB

Kamer Yılmaz – Campaign Türkiye

Kayhan Şardan – Güzel Sanatlar / RD

Oğuzhan Akay – Movida Plus Map

Oktar Akın – Leo Burnett

Ömer Erdem – Campaign Türkiye

Sami Basut – JWT

Seda Büktel – Campaign Türkiye

Tuğbay Bilbay – JWT

Tunç Berkman – Vestel

Viktor Kuzu – BLAB

Yiğit Can Kaytmaz – Campaign Türkiye

 

Reklam ödüllerinin tartışıldığı bu toplantıyla ilgili bütün detaylar, Campaign Türkiye Mart 2016 sayısında yer alacak.

Exit mobile version