artwork

Burgan Bank İşveren Markası Projesi’ni hayata geçirdi

5 yıl önce

0

Burgan Bank, mevcut çalışma kültürü ve deneyiminin zenginleştirilmesi, tercih edilen işveren kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için “İşveren Markası Projesi’’ni hayata geçirdi.

Mevcut çalışanların deneyimini, potansiyel adaylar ve iş ortakları nezdindeki algıyı zenginleştirmeyi hedefleyen Burgan Bank, tüm işveren markası çalışmalarını kariyer, gelişim, gelecek ve yaşam olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleştiriyor; tüm çalışmalarını çalışan değer önermesi “Burgan Seninle” mottosu altında ele alıyor.

Başarının temelinde “insan” olduğuna inanan Burgan Bank, kurum dışındaki paydaşlarının yanı sıra kurum içindeki çalışanlarının da hayatlarına özel deneyimler katmaya önem veriyor. Bu doğrultuda çalışanlarının enerjisini ve potansiyelini yansıtabileceği dinamik bir ortam sunan, samimi iletişimi ve birlikteliği esas alan tüm çalışmalarını, bu amaca hizmet edecek şekilde hayata geçiriyor.

Kurum değerlerini “İşveren Markası” çatısı altında birleştirdi

Burgan Bank, 2016 yılında kurum içinde başlattığı kültür projesi doğrultusunda “biz olmak, dinamizm, kazanmak” değerlerini seçerek, önem verdiği mevcut çalışma kültürü ve deneyiminin zenginleştirilmesi, tercih edilen işveren kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalara başladı. Aynı zamanda bu değerler kurum içerisinde iletişim kurma, takım olma, iş yapma, hedefe ve başarıya ulaşma konusunda bankanın yapı taşı olarak kabul edildi.

Burgan Bank, çalışan deneyimine önem veren bir banka olma yolunda kurum algısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 2017 yılının son aylarında “İşveren Markası Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalar ve anketlerin yanı sıra kurum içi toplantılar düzenledi. Aynı zamanda önceki dönemlerde Burgan Bank Ailesi’ne katılmış eski çalışanların, potansiyel adayların ve iş birliği yaptığı paydaşlarının da görüşlerini aldı. Daha güçlü, sağlam ve verimli bir organizasyona sahip olmak; insanların mutlu çalışıp daha çok ürettiği bir kurum kültürüne ulaşmak için iyileştirmesi gereken alanları belirleyip, aksiyon planlarını oluşturdu.

Kurum bütünlüğünü “Burgan Seninle” mesajıyla vurguluyor

Burgan Bank, İşveren Markası Projesi ile ortaya çıkan değer önermesinde kurum içinde ve dışında paydaşlarına “Burgan Seninle” mesajını veriyor. Mevcut çalışanların deneyimini zenginleştirmeyi, potansiyel adaylar ve iş ortakları nezdindeki algıyı güçlendirmeyi hedefleyerek tüm işveren markası çalışmalarını kariyer, gelişim, gelecek ve yaşam olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleştiriyor.

İşveren Markası Projesi’nin bir çalışanın kurumdaki tüm iş sürecini ve deneyimini kapsadığını belirten Burgan Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin: “Burgan Bank olarak, ne istediğini bilerek emin adımlarla büyüyen, değişime ve dönüşüme inanan bir bankayız. Çalışanlarımıza enerjisini ve potansiyelini yansıtabileceği dinamik bir ortam sunuyor, çalışma ikliminde samimi iletişimi ve birlikteliği esas alıyoruz. Bu doğrultuda onların işveren vaadine uyumlu bir iş deneyimine sahip olmasını, mevcut çalışan deneyim temas noktalarının zenginleşmesini istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda her birim ve şube çalışanlarımız kurum değerlerimizin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Hep birlikte 360 derece bir perspektifle, geniş çerçevede fikirler oluşturmaya çalıştık. Bizim için etkin bir önerme, banka içerisinde bağlılığı, banka dışındaki çekiciliği de artırması gerekiyor. Bu yüzden “Burgan Seninle” ile çalışanlarımızın kariyerinde, gelişiminde, yaşamında ve geleceğindeki tüm temas noktalarında yanında olduğumuzu vurguluyoruz.” dedi.