artwork

Bir elin nesi var, iki elin sesi var!

8 sene önce

0

Sizce, bugün marka misyonunun kitlelerce benimsenmediği bir bakış açısında ve herhangi bir davranış değişikliği gerçekleşmediği durumda gerçek başarıdan bahsetmek mümkün müdür?

Başarıya ulaşmak için işbirliği yapmanın bu kadar önemli olduğu bu dönemde, paydaş iletişiminin değeri bir kez daha öne çıkıyor. Kurum ve marka hedefi doğrultusunda paydaşlar nezdinde ortak amacı tespit etmek; paydaş profiline göre stratejiyi belirlemek ve şartları iyi analiz etmek gerekiyor. Bu stratejiyi, tüm paydaşları bilgilendirerek, bilinçlendirerek ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği içinde harekete geçirmek ise iletişim sektörünün uzmanlığında gerçekleşiyor.

Tam da bu noktada, iletişim yönetimi çok değerli bir role sahip bulunuyor.

Son yıllarda iş dünyası, sürdürülebilirlik modeli ekseninde  ‘People (insan), Planet (evren) ve Profit (kâr) üçgeni odağında konuşmayı sürdürüyor.  İletişim sektörü ise ‘Purpose (amaç), Participation (katılım),  Partnership (işbirliği) ile P’ler dizisinin genişletildiği bir süreçte ilerliyor.

Markaların bu prensiplere sadık kaldığı müddetçe daha geniş, daha derin, daha anlamlı, daha etkili izler bırakmaya devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra bir P’ye daha kavuştuğumuzu söylemem mümkün: Power (güç).

Bu önemli gücün sırrı ise iş ve iletişim yönetiminin entegrasyonunda saklı…

İletişim danışmanlığı şirketleri olarak, sorumlu olduğumuz kurum ve markaların paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek, işbirliği platformu yaratmak ve hedefe ulaşmak amacıyla üstlendiğimiz bu görev, sadece iş başarısını değil aynı zamanda Türkiye’nin sosyal gelişimini de destekliyor. Sektörümüzün ürettiği ve sunduğu paha biçilemez asıl değerin de bu olduğuna inanıyorum.

Gün, işbirliği zamanı…

Tüm markalar ve kurumların, ortak bir hedef etrafında ve uyumlu bir işbirliği içinde hareket ettikleri sürece hedeflerine daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşacaklarına yürekten inanıyorum.

Büyüklerimiz boşuna dememişler; “Bir elin nesi, iki elin sesi var” diye…

 

Işıl Arıdağ
İDA -İletiflim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı Campaign Türkiye Eylül 2015 sayısında yer almışt.ır