Site icon Campaign Türkiye

Banner’ların verimliliğini etkileyen kriterler

Dijital reklamcılık teknolojisi alanında çalışmalar yapan RTB House, banner reklamcılığıyla ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda fiyat, logo ve ürün sayısının banner reklamcılığının en önemli üç etkeni olduğunu belirledi.

RTB House, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülkeden seçilen yüzlerce reklam kampanyasını analiz ederek kampanya performanslarına etki eden en önemli değişkenleri belirledi. Yapılan detaylı incelemelerde fiyat, logo ve ürün sayısının popüler banner formatı olan 300’e 250’de oldukça belirleyici olduğunu ortaya çıkardı.

RTB House’un analizlerine göre banner üzerinde bir fiyat görünüp görünmemesi önem taşıyor. 33 ülkeden alınan verilere göre banner üzerinde ürünün fiyatıyla ilgili bilgi olmadığında tıklamaya daha fazla eğilimli oluyoruz. Böylece ortalama CTR (reklam görüntülemesi ve tıklama arasındaki ilişki) fiyat görünmeyen reklamlara göre yüzde 12 daha iyi sonuç vererek yüzde 0,64’e yükseliyor.

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’yi kapsayan RTB House Güney ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Bölge Direktörü Ömer Aras, bu konudaki tecrübelerini şu şekilde aktarıyor:

“Dünya çapında yaptığımız gözlemlere göre, bir banner’da daha az öğe bulunması daha iyi sonuç veriyor. Reklam mesajının daha sade sunulması verimliliği artırıyor. Bu sebeple kampanyaya başlamadan göz önünde bulundurulması gereken konuların başında ürün fiyatlarını kullanıcılardan uzak tutmak geliyor. Elbette her durumda aynı sonuçlarla karşılaşmak mümkün değil. Bazı durumlarda da fiyatı vermek, özellikle indirimli rakamlar kullanmak kullanıcıların daha fazla ilgisini çekebiliyor.”

Araştırma sonuçlarına bakıldığında verimliliğe giden yolda sadece fiyatın görünürlüğü önem taşımıyor. Bununla birlikte bir banner içerisinde gösterilen ürün sayısı da dikkat edilmesi gereken kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

2, 3, 4 ya da 12 ürün bulunan ve RTB House reklam kampanyalarında kullanılan binlerce yaratıcı çalışma içerisinde yapılan analiz gösteriyor ki; daha fazla ürün olduğunda daha çok tıklama eğilimi gösteriliyor. Bir banner’da 12 ürün gösterildiğinde ortalama yüzde 0,55 CTR elde edilirken, 3, 2 ya da 4 ürün gösterilmesine göre sırasıyla yüzde 20, yüzde 17 ve yüzde 15 daha iyi sonuç veriyor.

Reklam kampanyalarının bir başka belirleyicisi de banner’da yer alan logonun konumu oluyor. RTB House’un araştırma sonuçlarına göre, banner’daki logonun altta olması yüzde 7 oranında daha iyi performans anlamına geliyor. Logo aşağıda olduğunda ortalama CTR yüzde 0,63 olarak gerçekleşiyor.

Exit mobile version