artwork

B2B’de Dijitalin Değişen Yüzü

4 sene önce

0

IAB Türkiye olarak ülkemizin dijital dönüşümünde kritik rol oynayacak ve ciddi bir potansiyele sahip B2B kanalına odaklanmaya başladık.

Dijital ile pazarlama iletişiminin de şekli değişti. Dijital pazarlama direkt tüketici ile iletişimde olan firmalar için ana gündem iken özellikle küçük ve orta ölçekli B2B’ler bu konuda hevesli olsalar dahi dijital alanlarda geriden geliyorlar.

Bizim amacımız KOBİ ölçeğindeki B2B firmaların bu konuda hızlanmalarını teşvik etmek. Dijitalde bilinirlik sağlamak, e-ticaret ile işlerini/operasyonlarını büyütmek, paydaşları ile uzun dönemli ve kişiselleştirilmiş iletişim/ilişki kurmak ve operasyonlarında verimlilik sağlamak gibi konular için kullanabileceklerini ve dijital pazarlama teknolojileri ile bunları nasıl yapacaklarını anlatmak.

Öncelikli olarak B2B kanalında dijitalin kullanımına ilişkin durumu ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla bir araştırma başlattık.

Şirketlerin dijitalleşmeye bakış açısını belirlemek ve beklentilerini anlamak, mevcut durumlarını (ilgileri, kullanım oran ve alışkanlıkları, bu alana ayırdıkları kaynakları vb.) saptamak ve yol haritamızı bu yönde geliştirmeyi hedefledik.

Sonuçlara göre onlara dijital iletişim platformlarını ve pazarlama araçlarını kullanarak nasıl iş sonucu yaratabilecekleri konusunda fikir verebilecek raporlar ve içerikler hazırlayacağız. Onlara ilham verebilmek ve yol gösterebilmek için bu alandaki başarı hikâyelerini derleyeceğiz. Çalışma grubumuzun ana çıktısı, onların eğitim ihtiyaçlarına özel etkinlik/eğitim/içerik üretmek olacak.

Eş zamanlı olarak dijitale ilgili B2B firmalarını IAB ailemize dâhil edebilme arzusundayız ki onların gelişimlerini sürekli kılabilelim. B2B alanındaki iyi örnekleri çeşitlendirebilmek için dijital iletişim yarışmamız MIXX katılımlarının da önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Sinem Gökçen Sandıkçı

IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi

B2B Çalışma Grubu Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 92. sayısında yayımlandı.