Fenomenlerin vergilendirilmesi

Sosyal medya fenomenlerinin aslında kimler olduğunu araştırdık. Bu kişileri kendi yorumumuzla hepsini kapsamasa da ‘‘şu veya bu sebeple sanal alemde tanınmış, mikro ünlüler’’ olarak tanımladık. Ancak bizim tanımlamamızdan çok, yeni…

Çek kanunu denemelerine devam

Karşılıksız çek keşide edilmesinin engellenmesi için uygulanacak yaptırımların ne şekilde olması gerektiği ülkemizde yıllardır cevabını bulamayan bir soru olarak karşımıza çıkmakta. Söz konusu yaptırımların belirlenmesinde hem çek…

Unutulma hakkı

Avrupa Adalet Divanı kararları ile gündeme gelen “Unutulma Hakkı” (right to be forgotten) yeni bir hak olarak sıkça karşımıza çıkıyor. Unutulma Hakkı, bireylerin internet üzerindeki mahremiyetlerinin korunması amacıyla ortaya çıkan bir hak…