artwork

Artık yenilenme zamanı!

2 yıl önce

0

Bu sene en iyi öğrendiğimiz şey, değişimin kalıcı olduğu. Alışkın olduğumuzun dışında, başka türlü çalışabildiğimizi, daha da önemlisi başarabildiğimizi gördük.

Gelişen mecralar, değişen tüketim alışkanlıkları, yenilenen çalışma modelleri, günlük iş akışlarımızın verimi, ofis sistemleri, proje yönetim biçimleri… Ofislerini ortak paylaşım ofisi mantığına dönüştüren kurumlar, fiziksel ofislerden tamamen vazgeçenler, performans değerlendirme mantığını değiştirenler, işe alım süreçlerini ve ekip hiyerarşilerini yeniden tanımlayanlar…

Önümüzdeki belirli bir dönem zor zamanlardan geçeceğimizi öngörüyoruz. Buna karşın her kriz dönemi tabii fırsatları da içinde barındırıyor. Bu noktada bizim görevimiz de, içinde bulunduğumuz dönemi özümseyerek çalışmak ve üretmek.

Reklamcılar Derneği olarak neler yaptık?
2021’i çok üretken geçirdik. Sektörümüzün dinamizmini oldukça iyi yansıttığımızı düşünüyorum…

1. Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nu -DPİP- kurduk.
Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), Interaktif Reklamcılık Derneği (İAB), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) tarafından kurulan DPİP, dijital pazarlama iletişiminde yaşanan teknolojik odaklı gelişmeler ve hızlı değişimler, bu alanın sağlıklı gelişimi, güvenli internet ortamının tesisi ve çözüm odaklı iş birliğinin sağlanması amacıyla çalışıyor.

2. Unstereotype Alliance Türkiye 2 yaşına girdi.
Mayıs ayında gerçekleştirilen Alliance Global Member Summit’e katıldık. Reklamverenler Derneği ile beraber yürüttüğümüz Reklamlar Değişir Toplum Değişir kampanyamızı anlattık. 6 kıtadan, 15 sektör derneğinin 25 proje ile yarıştığı Dünya Reklamverenler Federasyonunun (WFA) düzenlediği WFA President’s Awards ödülünün sahibi olduk.

3. Effie – Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması & Sektör Karnesi’ni çıkarmaya ve gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
BAU Reklamcılık Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Effie Awards Türkiye 2020 Televizyon Reklamlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre kadın karakterlerin kullanımı artıyor ve cinsiyet rolleri çeşitleniyor, erkeklerin ise geleneksel rollere sıkıştırıldığı görülüyor. 4 reklamdan 3’ünde erkek dış ses kullanımı devam ediyor.

4. Effie kazanan kampanyaları, sektörün tüm paydaşlarıyla beraber değerlendirmeye, sektörün gençlerine ve üniversitelere ulaştırmaya başladık.
Effie Ödülü kazanan kampanyaları, reklamveren, reklam ajansı, medya ajansı, araştırma şirketi, PR ajansı vb. kampanyanın tüm paydaşları ile konuşuyoruz. Effie Studio başlığı altında her kampanya için video içerikleri hazırlamaya başladık.

5. Sektörümüzün yaratıcılık yarışması Kristal Elma’yı, bir iletişim platformuna dönüştürdük.
Birçok değerli reklamveren ile beraber yaratıcılık şemsiyesi altında, reklam ve pazarlama sektörünün öne çıkan konularını değerlendirdiğimiz online içerik seansları gerçekleştirdik.

6. Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nu 6 ayda bir yayımlamaya devam ediyoruz.
Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu, 2019 yılından itibaren sektör dernekleri (RD, RVD, IAB, ARVAK, URYAD, MMA TR) tarafından ortak olarak, Deliotte iş birliği ile hazırlanıyor. 2021 yarıyıl raporunda ise Türkiye Medya ve Reklam Yatırımı 10 milyon 319 bin TL olarak gerçekleşti.

7. Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) önderliğinde, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin de aralarında bulunduğu, 27 ülkenin ulusal sektör dernekleriyle beraber yürütülen, reklamcılık ve pazarlama sektörünün en büyük küresel araştırması gerçekleştirildi.
Farklı ülkelerde yürütülen birçok araştırmanın üzerine inşa edilecek olan WFA’in bu girişimi, küresel endüstri için öncelikli olarak somut bir temel oluşturmak ve iyileştirmeler için bir eylem planı hazırlamak üzere tasarlandı. Bu araştırma ile endüstri genelindeki iş gücü yapılanmasının yanı sıra insanların aidiyet duygusu ve ilerleme algısı dahil olmak üzere iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık algısı değerlendiriliyor.

8. Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması’nı gerçekleştirdik ve raporu 30 Kasım’da yayımladık.
DPİP’in gerçekleştirdiği ilk araştırma, sektörümüz için bir ilk! Bu rapora göre, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL dönüş sağlayarak değer yaratıyor. Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının 2020 yılında milli ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak katkısı %6,73 ile 340 milyar TL. 2020 TÜİK istihdam verilerine göre, istihdam edilen toplam 26,8 milyon kişi içinde %2,25 ile 602 bin 704 kişi, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile destekleniyor.

Bundan sonra ne yapacağız?
Bizim görevimiz, içinde bulunduğumuz dönemi fark ederek çalışmaya ve üretmeye devam etmek. Hem ekonomik katkı sağlamak hem de faydalı markalar yaratarak ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek.

 

Volkan İkiler
Reklamcılar Derneği Başkanı

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 119. sayısında yayımlanmıştır.