Algı yönetimi ve medya

6 sene önce

0

Birçoğumuzun PR diye özetlediği ve batıda “Public Relations” diye bilinen disiplinin Türkiye’de sadece medya üzerinden etkili yönetilebileceği yönünde geniş bir kanaat var. Türkiye’de birçok şirketin PR beklentisi medyada haberlerin yeterince çıkması olunca, PR da medya iletişimi olarak algılanıyor. Ancak konuya PR değil "Perception Management" yani "Algı Yönetimi" olarak yaklaştığınızda durum farklılaşıyor.

Algı yönetiminde aslolan şirketin varlık sebebi paydaşlarla iletişimin başarıyla yönetilmesi hedefleniyor. Şirket çalışanlarından rakiplere, tedarikçilerden STK ve devletle ilişkilere kadar sosyal paydaşlar üzerinden 360 derece bir algı yönetimi yapılması, ölçümlenmesi ve şirket üst yönetimine raporlanması gerekiyor. Bunun için de ilk olarak gerçekçi bir algı araştırmasıyla işe başlayıp, durum tespiti yapıp, sonrasında verilmek istenen hedef algıya göre sosyal paydaş iletişiminin mesaj ve taktiklerin oluşturulması gerekiyor. Türkiye’de kaç şirketin algı yönetimini bu açıdan başarıyla yapabildiği söylenebilir? Türkiye’de ihmal edilen ancak algı yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından olan şeffaflık, konu yönetimi ve sürdürülebilirlik projeksiyonu ise anlı şanlı kaç tane şirketimizin yönetim kurullarının gündemindedir acaba? Gelişmiş ülke ekonomilerinde görmeye alıştığımız lobi şirketleri, ülkemizde henüz etkin değiller. Diğer taraftan şeffaflık, hesap verilebilirlik yönetilmesi gereken önemli değerler. Borsaya açık şirketlerin mecburi adımları ile birkaç holding dışında kaç tane şirketimiz yılın belli günlerinde çıkıp hiçbir zorunluluk olmaksızın paydaşlarına mali performans açıklaması yapıyor, hesap veriyor? Topluma mal olma adına kaç tane şirketimiz sürdürülebilirlik projeleri geliştiriyor? Şirketlerimizin her birinin ayrı ayrı uyguladığı stratejik algı yönetiminin, ülkemizin bütünsel algısına önemli değer katacağı inancıyla, stratejik algı yönetiminin kurumsal sorumluluk kadar toplumsal sorumluluk olduğunu da unutmayalım.

 

Mehmet Gel
KİD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Nisan 2017 sayısında yayımlanmıştır.