Site icon Campaign Türkiye

Ajanslar DEI konusunda kendini nasıl görüyor?

İngiltere ve ABD’de yapılan araştırmalara göre ajansların beşte biri kötü durumda olduğuna inanıyor.

Uluslararası yönetici arama firması The Blueprint‘in raporuna göre; İngiltere ve ABD’deki ajansların yalnızca %23’ü iş yerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı başarıyla uyguladıklarına inanıyor.

Ek olarak reklam dünyası genelindeki rakamların %18’i, daha çeşitli ve eşitlikçi çalışma kültürleri oluşturma konusunda “zayıf” olduklarını ve “çok daha fazlasını yapmaları” gerektiğini belirtiyor.

İngiltere ve ABD’deki 1.349 üst düzey ajansla yapılan bir ankete dayanan rapor, sektörün en dinamik ve zorlu yönlerini belirlemeyi amaçlıyordu. Ayrıca reklam dünyasının en deneyimli 26 ajans lideriyle derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Rapora göre; üst düzey rollerde çeşitlilik olmaması, ajansların farklı geçmişlerden gelen daha az yeteneği çekmesi anlamına geliyor. İngiltere’den bağımsız bir ajansın (isim vermek istemeyen) kurucusu, araştırmacılara şunları söyledi: “Daha az geleneksel geçmişe sahip başlangıç seviyelerindeki kişileri işe almaya kararlıyız.

Bu geçmişe sahip olmayan insanları işe almak için büyük çaba harcıyoruz ve sayımız oldukça fazla ancak sektörün orta ve üst kademelerinde çeşitliliği gerçek anlamda temsil eden çok az insan var.”

Rapor, kurumlarda riskten kaçınan davranışların ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyen ataerkil yapıların süregelen yaygınlığının altını çizdi.

İş yeri davranışı ve etiğini barındıran geniş kapsamlı bir raporda, diğer bulgular arasında konkurun “genç nesiller için artık ana cazibe kaynağı olmadığı” konusu öne çıkıyor. “Bugünlerde bunu yan uğraş olarak görüyorlar, temel olarak kendi yaratıcılık ve çalışma beklentilerinin karşılanmasına odaklılar. Bazı ajanslar, bunun uygulamalarının yapısına ve yetenek kullanımlarına nasıl fayda sağladığını yeniden düşünmeye başlıyor.”

Çeviri ve Uyarlama: Necla Eylül Durukan
Kaynak: Campaign UK

Exit mobile version